lördag 21 oktober 2017

Jordskalv vid Selfoss

Det senaste dygnet har en serie av jordskalv förekommit på sydlandet, rätt utanför Selfoss.
 På kartan här intill är det märkt med en grön stjärna. Skalvet uppmättes till 4,1 på Richter och kom kl.21:50 igår kväll. Epicentrat var drygt 6 km ESE om Selfoss. Hittills har uppmätts fyra skalv över 3 på Richter och sammanlagt drygt 400 skalv. Skalven har känts väl i Selfoss, men även i huvudstadsregionen har man märkt dem. I Selfoss har bokhyllor ruskat och en del föremål fallit i golvet och gått sönder.
Geologerna utesluter inte att ett större jordskalv kan komma. 
Dessa skalv ligger på det s.k. jordskalvsbältet på sydlandet och där har i historisk tid förekommit skalv upp mot 6,5 på Richterskalan.

21.10.2017
Per Ekström
per@per.is


 

onsdag 28 juni 2017

Jordskalv norr om Island, Kolbeinsey


Jordskalv på och runt Island de senaste två dygnen
Under de senaste dygnen har en serie jordskalv på den s.k. Kolbeinseyjarhryggur, som ligger drygt 200 km norr om Island. Det är en känd jordskalvslats, som ligger på kontinentalsprickan.
Kolbeinsey är ett litet skär som har betydelse för avgränsningen av Islands ekonomiska zon, 200 sjömil. Ön ligger på den isländska landsockeln och 200 mils zonen räknas därifrån. Den lilla ön är utsatt för stark erosion från oceanens vågor, och man har bl.a. byggt en helikopterplatform för att motverka erosionen och hålla ön "levande" ovanför havsytan.

På kartbilden här till vänster ses de gröna stjärnorna norr om Island vid Kolbeinsey.  Grön stjärna betyder skalv som är över 3 på Richter-skalan.

28.6.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is
www.per804.wixsite.com/perekstrom

lördag 8 april 2017

Barðarbunga gör sig påmind

Här från Island är inte några stora vulkannyheter under den senaste tiden. Men under ytan är alltid något på gång. Hekla är redo för utbrott, säger geologerna. Barðarbunga gör sig påmind. Vi avvaktar bara och följer med. Jag kommer att rapportera här om något nytt sker.

Bárðarbunga

Bárðarbunga, huvudvulkanen i glaciären Vatnajökulls norvästra del, är den aktivaste vulkanen på Island. Den är inte bara en vulkan, den är ett helt vulkansystem. Ubrott de senaste 20 åren har haft sitt ursprung i samma vulkansystem, men kommit upp till markytan på olika ställen. 1996 var det i Gjálp, 1998 i Grímsvötn och 2014/15 i Holuhraun.
Jordskalv de senaste 48 timmarna. Skärmdump från www.vedur.is
Särskilt efter utbrottet i Holuhraun finns det all orsak att följa med Bárðarbunga. På fredagen kom en serie av jordskalv, det största 4,1 på Richter-skalan.
Sedan dess har det varit lugnt.

Hekla

Vulkanen Hekla är redo för utbrott. Läs mer om det här:
Hekla klar för utbrott

08.04.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

torsdag 17 november 2016

Lugnt på vulkanfronten

Sedan mitt senaste inlägg har det varit lugnt beträffande Islands vulkaner och på jordskalvsfronten.
Katla har varit lugn i oktober och hittills i november.
Hekla visar heller inga tecken på utbrott och Barðarbunga ligger lågt.
Det enda noterbara beträffande jordskalv är en serie av skalv just norr om Grímsey, men alla små.

En serie småskalv ca 10 km norr om Grímsey
Grimsey ligger i ett känt jordskalvsbälte och de senaste dagarna har en serie skalv förekommit där, alla relativt små. Grímsey är vid den svarta triangeln på kartbilden här till vänster (i mitten just ovaför 66,5 gr. N). Den röda punkten är det senaste skalvet som var 2,2 på Richter.

Här i denna länk kan man se detaljerade uppgifter om de senaste skalven:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/tjornes-small/#view=table

17.11.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

lördag 1 oktober 2016

Katla håller sig lugn - varningsnivå införd

http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/myrdalsjokull/
Vulkanen Katla har hållit sig lugn det senaste dygnet. Några medelstora jordskalv kom senaste natt, men ingen vulkanisk aktivitet kan ännu skönjas.
Myndigheterna införde s.k. varningsnivå och man har stängt av vägen in till Sólheimajökull, som är en populär plats som turisterna gärna far till. Där kan man se en tunga av Mýrdalsjökull komma ned. Den heter Sólheimajökull.
Man befarar, om ett vulkanutbrott kommer, att smältflod kan komma ned ur glaciären.

Här intill är en jordskalvskarta från den isländska vädertjänsten.

Man kan följa med Katla genom denna webbkamera:

http://www.livefromiceland.is/webcams/katla/

Jag följer med och rapporterar om något mera händer i samband med Katla.
Du kan läsa mera om Katlas historia på den här länken:
http://www.per.is/html/geologi.html#Katla

01.10.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is


fredag 30 september 2016

Katla mullrar

www.vedur.is
Vulkanen Katla, som ligger mitt under Mýrdalsjökull, har mullrat den senaste tiden. I natt var en serie jordskalv på litet djup i den s.k. Katla calderan. Det största skalvet var 3,6 på Richter kl 04:41 och föregicks av ett lite mindre bara en minut tidigare.
Ökad aktivitet har varit de senaste dagarna och den har inte varit så stor sedan 2011.
Vädertjänstens geologiska avdelning höjde sin beredskap i natt och satte några tjänstemän i beredskap.
Skalven är grunda, vilket tyder på att de härrör från geotermisk aktivitet snarare än vulkanisk aktivitet.

Katla 1918

Katla hade sitt senaste utbrott år 1918 och brukar ha utbrott med intervaller på 60 - 80 år. Ett mindre utbrott under glaciären förekom troligen för några år sedan när en flodvåg kom ner i Múlakvísl och spolade bort en landsvägsbro och en del av ringvägen. Men det utbrottet nådde aldrig upp till ytan av glaciären.
Nu kan man inte märka några tecken på ett förestående vulkanutbrott i Katla.

Jag följer med och rapporterar om aktiviteten ökar eller läget förändras.

30.9.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

tisdag 12 juli 2016

Hekla - vulkanen som är under uppsikt

Vulkanen Hekla på södra Island är under ständig bevakning och uppsikt. Den hade senast utbrott år 2000 och bedöms vara klar för nästa utbrott. Av den anledningen har den isländska vädertjänsten, "Veðurstofa Íslands", systematiskt byggt upp bevakningssystem och instrument för att följa med vulkanen. Målsättningen är att kunna ge förvarningar om ett utbrott skulle vara på kommande.

Hekla i juli 2016
Hekla kan dock få utbrott med nästa ingen förvarning.
Vulkanen är ett mycket populärt vandringsmål och om ett utbrott kommer med ingen eller mycket kort förvarning är alla de som är på vulkanen eller i dess närhet i stor fara.
I bevakningssystemet ingår också alarmrutiner, t.ex. så att man kan skicka sms till alla mobiltelefoner som befinner sig på eller i närheten av vulkanen.
På Island finns ca. 30 aktiva vulkaner, varav Hekla räknas till en av de aktivaste.
Med olika mätningar har man kunnat konstatera att trycket under Hekla stiger hela tiden. Markytan stiger och marklutningen från Hekla, t.ex. vid gården Næfurholt gjorde man i juni i år mätningar av denna lutning och beräknade att den överstiger det som var för utbrottet år 2000. Någon gång mellan åren 2007 och 2009 nåddes samma lutning som var före utbrottet år 2000.
I Morgunblaðið är en intervju med hotellchefen på hotell Leirubakki, som ligger kort väster om Hekla. - Alla dagar kommer folk hit och frågar om hur man kommer upp på Hekla och folket verkar inte bekymra sig det minsta om faran, säger hotellchefen.

Här är en sammanfattning om Heklas utbrott och historia under den tid Island varit befolkad:
Hekla

12.07.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Besökare