lördag 21 oktober 2017

Jordskalv vid Selfoss

Det senaste dygnet har en serie av jordskalv förekommit på sydlandet, rätt utanför Selfoss.
 På kartan här intill är det märkt med en grön stjärna. Skalvet uppmättes till 4,1 på Richter och kom kl.21:50 igår kväll. Epicentrat var drygt 6 km ESE om Selfoss. Hittills har uppmätts fyra skalv över 3 på Richter och sammanlagt drygt 400 skalv. Skalven har känts väl i Selfoss, men även i huvudstadsregionen har man märkt dem. I Selfoss har bokhyllor ruskat och en del föremål fallit i golvet och gått sönder.
Geologerna utesluter inte att ett större jordskalv kan komma. 
Dessa skalv ligger på det s.k. jordskalvsbältet på sydlandet och där har i historisk tid förekommit skalv upp mot 6,5 på Richterskalan.

21.10.2017
Per Ekström
per@per.is


 

onsdag 28 juni 2017

Jordskalv norr om Island, Kolbeinsey


Jordskalv på och runt Island de senaste två dygnen
Under de senaste dygnen har en serie jordskalv på den s.k. Kolbeinseyjarhryggur, som ligger drygt 200 km norr om Island. Det är en känd jordskalvslats, som ligger på kontinentalsprickan.
Kolbeinsey är ett litet skär som har betydelse för avgränsningen av Islands ekonomiska zon, 200 sjömil. Ön ligger på den isländska landsockeln och 200 mils zonen räknas därifrån. Den lilla ön är utsatt för stark erosion från oceanens vågor, och man har bl.a. byggt en helikopterplatform för att motverka erosionen och hålla ön "levande" ovanför havsytan.

På kartbilden här till vänster ses de gröna stjärnorna norr om Island vid Kolbeinsey.  Grön stjärna betyder skalv som är över 3 på Richter-skalan.

28.6.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is
www.per804.wixsite.com/perekstrom

lördag 8 april 2017

Barðarbunga gör sig påmind

Här från Island är inte några stora vulkannyheter under den senaste tiden. Men under ytan är alltid något på gång. Hekla är redo för utbrott, säger geologerna. Barðarbunga gör sig påmind. Vi avvaktar bara och följer med. Jag kommer att rapportera här om något nytt sker.

Bárðarbunga

Bárðarbunga, huvudvulkanen i glaciären Vatnajökulls norvästra del, är den aktivaste vulkanen på Island. Den är inte bara en vulkan, den är ett helt vulkansystem. Ubrott de senaste 20 åren har haft sitt ursprung i samma vulkansystem, men kommit upp till markytan på olika ställen. 1996 var det i Gjálp, 1998 i Grímsvötn och 2014/15 i Holuhraun.
Jordskalv de senaste 48 timmarna. Skärmdump från www.vedur.is
Särskilt efter utbrottet i Holuhraun finns det all orsak att följa med Bárðarbunga. På fredagen kom en serie av jordskalv, det största 4,1 på Richter-skalan.
Sedan dess har det varit lugnt.

Hekla

Vulkanen Hekla är redo för utbrott. Läs mer om det här:
Hekla klar för utbrott

08.04.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Besökare