tisdag 21 juli 2015

Holuhraun - Rapport om utbrottet, 11 ton av svaveldioxid

Isländska och utländska vetenskapsmän har samlat uppgifter om vulkanutbrottet i Holuhraun, som pågick under tiden 31 aug 2014 till 27 feb 2015. Detta utbrott är det största sedan Skaftáreldarna 1783-84.
Bl.a. har man beräknat utsläpp av svaveidioxid till 11 milj ton, som är lika mycket som ustläppen från industri, trafik och bosättning i Europa år 2011. Tack vare att utbrottet till stor del pågick under den mörka årstiden och med många stormar var effekterna av utsläppen mindre allvarliga än de skulle varit annars. Solljus omvandlar svaveldioxidgas till svavelsyra och den processen var mindre pga årstiden. De kraftiga vindarna blåste också gaserna ut till havs. Så är området där utbrottet pågick basiskt och det har neutraliserat försurningseffekten. Man kan alltså säga att utbrottet kom på rätt plats och under rätt tid. inte att förglömma att området är långt från bebyggelse.
Skaftáreldarna 1783-84 släppte ut 10 ggr mera svaveldioxid. De började under sommaren 1783 (juni) och därför blev effekterna mycket allvaligare. Man beräknar att 20% av befolkningen, ca. 10.000 personer, omkom i samband med det utbrottet.
 
21.07.2015
Per Ekström
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare