söndag 22 februari 2015

Är utbrottet snart över?

Det är ganska väntat att vulkanutbrottet i Holuhraun planar ut. Det har nu pågått i snart sex månader. Vetenskapsmännen beräknar att magman som flödar ur magmabehållaren under Bárðarbunga är 25 - 30 kbm per sekund och naturligtvis avsevärd ännu. Men om man ser hur stort flödet var i början, dvs. i slutet av augusti och i september, då är det klart att det är en bråkdel. Man beräknade då att flödet var mellan 100 och 200 kbm per sekund.
Det synliga utbrottet i kratersprickan är minimalt nu och lavafältet växer inte märkbart längre.
Vetenskapsrådet höll sitt senaste möte fredagen den 20 februari. Man konstaterar att utbrottet pågår ännu, men är betydligt mindre och har minskat väsentligt i omfattning i februari.
Men man avskriver inte utbrottet. Tvärtom man vidhåller fortfarande att några scenarier är tänkbara:
  • Vulkanutbrottet i Holuhraun fortsätter så länge som kraternbottnen i Bárðarbunga calderan fortsätter att sjunka. Utbrottet kan pågå i några månader än.
  • Nya vulkansprickor öppnad söder om nuvarande plats, dvs. i Dybngjujökull och under glaciären. Det skulle förorsaka asknedfall och glaciärlöp, dvs. smältvatten forsar ned i glaciärälvarnas älvfåror.
  • Utbrott i Bárðarbunga. Ett sådant utbrott skulle smälta stora mängder is och förorsaka omfattande asknedfall.
Men det mest sannolika nu är att utbrottet planar ut och upphör inom några veckor. Flere initierade vetenskapsmän, bl.a. prof. Magnús Tumi Guðmundsson och vulkanolog Ármann Höskuldsson har sagt att utbrottet planar ut och slutar inom den närmaste framtiden.
Höskuldsson räknade redan i höst ut att utbrottet skulle upphöra i mars och Guðmundsson säger att utbrottet är över före sommaren.
Men de framhåller att det omöjligt att förutspå hur naturen beter sig. Höskuldsson säger bl.a. i en intervju med mbl.is att detta är ett utbrott i en förkastningsspricka och sådana utbrott kan pågå många år.
Men det skulle nog förvåna om inte utbrottet är över inom några veckor.
Jordskalvsaktiviteten i området har också minskat väsentligt.

Idag är ingen sikt på området p.g.a. snöoväder. så webbkamerorna visar inget. Här är länk till en webbkamera:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

22.2.2015
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare