torsdag 16 oktober 2014

Vulkanutbrottet - en översikt

Vulkanutbrottet vid Holuhraun norr om Vatnajökull är nu inne på sin sjunde vecka. Det började den 31 augusti. Men den geologiska oron började den 16 aug med kraftiga jordskalv under Bárðarbunga, som så spred sig mot nordost och öppnade en underjordisk kanal som är ca 50 km lång. Lava började så att strömma ut i Holuhraun (som är lava från ett äldre utbrott) den 31 aug.

Utbrottet har hittills och hela den tid som förlöpt varit ett rent lavautbrott och ingen egentlig vulkanaska har bildats. Lavan har strömmat i lugn och ro på markytan och täcker nu ett ca 70 kvadratkilometer stort område. Samtidigt har bottnen calderan i Bárðarbunga sjunkit avsevärt, men i jämn takt under den tid oroligheterna i området pågått. Sedan mätningar inleddes den 12 sep med GPS har bottnen sjunkit ca 15 m, men från början av oroligheterna med ca 37 m.
Diagrammet här till vänster visar röreslen från 12 sep.

http://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/gps-maelingar/bardarbunga/askjan/

Ovisshet

Geologer och vulkanologer har försökt spå vad som sker näst, men detta utbrott har överraskat alla vad gäller utvecklingen. När jordskalven började den 16 aug sade man att inga tecken kunde ses på vulkanutbrott. Inte ens när det troligen förekom ett mindre utbrott under glaciären i veckan före den 31 aug menade vetenskapsmännen att det inte var något utbrott. Det har man fått revidera senare. Så kom ett några timmar långt utbrott i Holuhraun den 29 aug rätt efter midnatt. Det pågick bara i några timmar. Sedan började det nu pågående utbrottet den 31 aug på morgonen.
Tidigt i utbrottet öppnades en några kilometer lång spricka, men nu är det en huvudkrater, Baugur, som är aktiv och lava strömmar upp i sprickan närmast den kratern.
Man har hela tiden befarat att utbrottet kan utvecklas så att sprickan förlängs söderut mot glaciären Dyngjökull, i den norra delen av Vatnajökull. Eller så att ett utbrott kommer i själva Bárðarbunga kratern, vilket är det hotfullaste scenariot. Men som sagt än är det bara ett lavautbrott på lavaslätten, som kallas Holuhraun.

Gasföroreningar

Lavan från vulkanutbrottet utgör inget direkt hot mot omgivningen som det är. Men de enorma mängder gas, främst svaveldioxid, som strömmar ut med lavan, är den stora orosfaktorn nu. Gashalten i atmosfären är långt över alla tänkbara gränsvärden, när gasen sprids med vindarna över tätbebyggelse. I natt var gasmängden i Grafarholt, som är en stadsdel i östra Reykjavik, nästan 3400 mikrogram per kbm. Under 300 mikrogram bedöms inte ha någon inverkan, men om mängden överstiger 300 rekommenderas att man helst inte utför tungt kroppsarbete utomhus och om mängden är över 600 bör man helst hålla sig inomhus.
Den stora mängden svaveldioxid i luften ger upphov till surt regn, eftersom svavelsyra då bildas. Den isländska berggrunden är allmänt basisk och motverkar i någon mån risken för försurande effekter av svavelsyran. Men nu hörs orosröster om att mängden är så stor, att det kan bli ett allvarligt problem.

16.10.2014 - 17:00
Per Ekström
per@per.is


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare