onsdag 22 oktober 2014

Vulkanutbrottet - vad händer i fortsättningen?

Holuhraun: Utbrottet i Baugur.
Bild: Jarðvísindastofnun vid HÍ.

Utbrott i över sju veckor

Nu är vulkanutbrottet i Holuhraun norr om Vatnajökull inne på sin åttonde vecka. Det har under den tiden i stort sett betett sig utan stora förändringar. Utbrottet är ett rent lavautbrott och ingen nämnvärd vulkanaska bildas, eftersom lavan inte kommer i beröring med glaciär.
Den enda skadehotande effekten är de giftiga gasutsläppen som kommer upp ur lavan. Svaveldioxiden är den mest skadliga. Gaserna sprider sig över ön åt olika håll beroende på vindriktning. De senaste dagarna är det ösfjordarna och nordöstra Island som fått känna på den. I går var svaveldioxidföroreningen vid Höfn över 6000 mikrogram och idag är det Húsavík-området som får känna av föroreningarna.
Utbrottet anses vara kopplat till magmabehållaren under Bárðarbunga och calderan i den vulkanen har sjunkit jämt, men ganska mycket under den tid utbrottet pågått, ca 40 m. Det tros vara en följdeffekt av att lavan i behållaren under Bárðarbunga töms. Denna pågående nedsjunkningen av calderan har gett upphov till kraftiga jordskalv, i tisdags ett på M5,3. De senaste två dygnet har 12 andra skalv över M4,0 förekommit och 31 som är över M3,0. Bara i eftermiddag, ca kl halv två, förekom två skalv över M4.
Lavafältet är nu ca 60 kvkm stort och närmare 1 kubikkilomtere i volym. Området runt utbrottet är avstängt för allmänheten.

Vad kan hända i fortsättningen?

Geologerna räknar fortfarande med att tre alternativa scenarier kan komma i fråga:
  • Utbrottet i Holuhraun planar ut och förkastiningsnedsjunkningen i calderan i Bárðarbunga upphör.
  • Calderan fortsätter att sjunka ned. Utbrottet i Holuhraun blir långvarigt och t.o.m. ökar. Utbrottssprickan kan förlängas in under glaciären och förorskar då glaciärflod och asknedfall. Det kan också vara möjligt att spirckor öppnas på andra ställen under glaciären.
  • Stor nedsjunkning i calderan och utbrott kommer upp i calderans kanter. Ett sådant utbrott kan smälta stora ismängder och förorsaka en stor glaciärflod. Stort asknedfall.
De två sista möjligheterna är de mest fruktade. Glaciärflod i större omfattning kommer att skada stora områden och konstruktioner, t.ex. vägar och broar och t.o.m. hus på låglänta områden.
Ovissheten och fruktan ligger också i det faktum att en glaciärflod kan komma i tre olika riktningar, beroende på var lavan kommer upp.

Mest sannolikt, som utbrottet beter sig nu är att lavan kommer i beröring med glaciärisen i den norra delen av Vatnajökull. Då skulle floden forsa ned mot norr och längs Jökulsá á Fjöllum. Området är delvis naturskyddsområde p.g.a. särskilda naturformationer, som just bildats i sådana glaciärflodvågor. T.ex. Hljóðaklettir, Dettifoss och Ásbyrgi.

En annan möjlighet är att smältvattnet rinner in i Grímsvötn och därifrån söderut ut över Skeiðará-sandur. Det skedde 1996 vid ett utbrott vid Grímsvötn. Då tog flodvågen med sig broar, vägar och kraftledningar.

Den tredje möjligheten är att flodvågen söker sig västerut äi Tungnaá och Þjórsá. Det kunde vara det allvarligaste scenariot, eftersom sex vattenkraftverk ligger i älven och skulle kunna få allvarliga skador.

Oroväckande att utbrottet är så kraftigt och med mycken energi

Vulkanutbrottet har nu pågått i över sju veckor och som sagt i stort sett med oförminskad styrka. Lavamängden som kommit upp dessa sju veckor börjar nu närma sig 1 kubikkilometer. Därmed är utbrottets volym bland det mesta som man upplevt i modern tid. Heklautbrottet 1947-48 var omfattningen ungefär densamma och före det har motsvarande volymmängd inte förekommit sedan mitten på 1800-talet.

Utbrottet hålls alltså igång med stor energi och rörelserna i calderan i Bárðarbunga skapar sprickbildningar i calderans gränszoner. Magman som rör sig, troligen från behållaren under Bárðarbunga och i kratrarna i Holuhraun, har stor kraft och påverkar berggrunden och nya sprickor kan därför uppstå.

Man måste därför vara beredd på att ett storutbrott med flodvågor och asknedfall ännu kan komma i samband vid detta utbrott, även om ingen önskar sig det.

Följ med här via denna blogg. Jag rapporterar regelbundet och särskilt om anmärkningsvärda förändringar sker i eller i anslutning till utbrottet.

Några länkar:
Webbkameror: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/
Vädertjänstens jordskalvsrapportering:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/

22.10.2014 - 17:00
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare