lördag 23 augusti 2014

Vulkanutbrott eller inte vulkanutbrott?

I dag på eftermiddagen tillkännagav vädertjänstens geologer att ett vulkanutbrott hade börjat vid Barðarbunga i den norra delen av Vatnajökull. Jag skrev om det här...

Det är nu klart, att detta utbrott, åtminstone hittills, var ett litet utbrott. Troligen har magman trängt upp mot ytan, men inte kommit hela vägen. Instrumenten, som visade på att magma kommit i kontakt med vatten eller glaciäris, har troligen hittills bara stött på grundvattenådrar.
I kväll ses inga tecken på att magma verkligen kommit hela vägen upp till markytan. Ingen däld har bildats i glaciären och smältvattnet i Jökulsá har ännu inte visat tecken på att innehålla vulkaniskt påverkat vatten.

Men klart är, att magma fortsatt att strömma upp mot ytan och brutit sig väg igenom berggrunden. Det finns all anledning att följa med vad som händer de närmaste timmarna och dagarna.

Myndigheterna har i alla fall tagit tecknen på allvar och evakuerat det närmaste området vid glaciären för säkerthets skull.
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes

23.08.2014
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare