fredag 22 augusti 2014

Jordskalven i Vatnajökull: Största skalvet hittills 4,7 i natt

Det kraftigaste jordskalvet hittills i Vatnajökull under den pågående jordskalvsserien var rätt före midnatt (23:50) i natt. Det var 4,7 och på drygt 4 km djup. Det var åter i calderan vid Barðarbunga och tros bero på att området sjunker ned, då magma rör sig ut mot nordost från området.
Man säger fortfarande att inga tydliga tecken förekommer på att lavan är på väg upp mot markytan och att ett vulkanutbrott skulle vara på gång. Men sannolikheten för utbrott stiger ju längre jordskalven fortsätter.

22.08.2014
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare