lördag 23 augusti 2014

Jordskalven fortsätter - landet har rört sig 15 - 20 cm

http://en.vedur.is/#skjalftar
Från www.vedur.is
Jordskalven i Barðarbunga i den norra delen av Vatnajökull fortsätter. Frekvensen av skalv är något lägre, men ännu under senaste natt förekom skalv på över tre på Richterskalan.
Det som är nytt är att man med GPS instrument kunnat mäta att jordskorpan har rört sig upp till 20 cm sedan skalven började den 16 aug. Det ska jämföras med de ca 2 cm per år som är medeltalet för hur de två kontinentalplattorna driver i sär. Alltså ca 20 ggr mer nu än vad som normalt sker under ett år. Dock understryker geologerna att än är inte några tecken på att lavan söker sig upp mot markytan och att tecken på vulkanutbrott ännu inte kan ses.
Lavarörelserna (magma) under markytan på 5 - 10 km djup har bildat en ca 25 km lång underjordisk "tunnel", dvs. inskott i bergrunden och att mängden magma beräknas vara 200 milj. kbm.

23.08.2014
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare