lördag 6 september 2014

Barðabunga calderan har sjunkit 15 m ned

Barðarbunga nämns ibland som modervulkanen på Island, för under den är en s.k. hot spot, dvs. där är het magma direkt under. Sådana punkter finns bara på några få ställen på jordklotet, t.ex. på Hawai förutan under Island.

Därför är området så aktivt. Det är också från Barðarbunga som det nu pågående utbrottet får sin lava och sin energi.

Geologerna har nu konstaterat att calderan (kratern) i Barðarbunga har sjunkit. I mitten är sänkningen 15 m. Det är den mesta jordskorpssänkning som man sett sedan mätningar inleddes.
När vulkanen Askja hade utbrott 1875 beräknar man att calderan som då bildades sjönk flere hundra meter och den stora kratersjön vid Askja bildades. Men, som sagt sedan moderna mätningar inleddes, då är den förändring som nu registrerats det mesta man upplevt.

Orsaken till att calderan sjunker är att magmabehållaren nu töms i samband med vulkanutbrottet och då sjunker markytan ned.

Uppdatering 06.09.2014 - 19:40:
Prof. Magnús Tumi Guðmundsson säger att detta är verkligen stora saker på gång. Vid sådana stora omvälvningar i jordskorpan är det sannolikt att något sker, och "att det kan bli nyheter från händelserna". Det finns all anledning av följa väl med vad som sker. Där är tjock glaciär. Barðarbunga är den största calderan på Island.

Här nedan är en kartbild, som Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands (Islands Universitets geologiska institut) har utarbetatr och som de publicerade i dag. På kartan betecknar färgnyanserna sänkningens omfattning. Man jämför med läget i juni detta år.

Länk: http://jardvis.hi.is/bardarbunga_sig_jokulyfirbords_bradabirgdakort

 
06.09.2014 - 17:20
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare