onsdag 10 september 2014

Vulkanutbrottet 10 sep - Utbrottets 11:e dag - Om lavans utbredning och möjliga framtids scenarier.

Lavans utbredning 10.9.2014 kl 09:00.
Bild: Jarðvísindastofnun HÍ
Vulkanutbrottet pågår nu den 11:e dagen. Det började den 31 aug 2014. Redan nu kan man säga, att detta utbrott är i större format vad gäller lavamängd som kommer upp ur sprickan. Vetenskapsmännen säger att ett så här stort lavautbrott har inte förekommit sedan på 1800-talet.
Bilden här intill visar utbredningen i morse kl 9. Som jämföresle nämndes i dag att lavaområdet skulle täcka 1/3 av Manhattan.
Lavan rinner huvudsakligen i NÖ och ut i älvfåran för Jökulsá á Fjöllum, den stora glaciärälven från Vatnajökull. Vattnet kommer än fram och runt lavan, men det måste söka sig längre till öster. Man kan säga att lavan bygger upp en dammvägg mot norr och mot fjället Vaðalda, som är 910 m ö.h.
Lavan rinner ut i älven Jökulsá.
Bild: skärmbild www.mbl.is / Facebook
Här på bilden kan man se hur lavan bygger upp en vägg. Lavan har nått fast berg under berget Vaðalda.

Holuhraunseldar
Islänningarna har som tradition att kalla stora utbrott för "eldar". Man benämnde t.ex. det stora vulkanutbrottet 1783 - 1784 för "Skaftáreldar" och vulkanutbrottet i Krafla 1975 -1984 kallas "Kröflueldar". Vetenskapsmännen har nu föreslagit att man inte längre talar om "vulkanutbrottet i Holuhraun" utan i stället om "Holuhraunseldarna". Tips om uttalet: "au" uttalas på islenska som "öi". oh "h" uttalas ljudande i detta fornnordiska språk.

Mycket av giftiga gaser
De senaste dagarna har man uppmätt mycket av giftiga gaser från vulkanutbrottet, särskilt i närmrådet runt utbrottet. De som har tillstånd att vistas där ska ha gasmätare på sig och gasmasker till hands. Den kraftiga hettan i lavan gör att vindvirvlar uppstår och gas kan komma snabbt över området även om man är i lovart.
I dag uppmätte man rekordhöga svaveldioxid-halter vid Reyðarfjörð och folk rekommenderas hålla sig inomhus. Luftkonditioneringsanläggningar bör stängas av o.s.v.

Möjliga händelseutvecklingar
Vetenskapskommittén inom befolkningsskyddet (en särskild expertgrupp som bildats för att följa med utvecklingen)  höll möte i dag och gav ut ett tillkännagivande, där detta främst nämns:
  • Utbrottet uppvisar inte någon minskad kraft
  • Luftföroreningar registreras nu vid östfjordarna och på norra Island
  • Mycket av giftiga gaser är i närområdet vid utbrottet
  • 80 jordskalv har registrerats från midnatt (kl 11:30), de största 5,5 och 4,9 i den norra delen av Barðarbunga calderan.
Man skissar upp följande tänkbara scenario:
  • Sjunkningen av bottnen i calderan i Barðarbunga upphör innan det blir stort och lavautbrottet i Holuhraun planar ut.
  • Stort utbrott i Barðarbunga. Utbrottet i Holuhraun blir långvarigt eller ökas.
  • Det är möjligt att sprickan förlängs mot söder in under Dyngjujökull och förorsakar glaciärflod och asknedfall. Det är också möjligt att sprickor öppnas på andra ställen under glaciären.
  • Stor nedsjunkning i calderan i Barðarbunga och utbrott i förkastningsspickorna. Ett sådant utbrott kan smälta mycket av glaciäris och förorsaka en mycket stor glaciärflod.
  • Andra scenarier är också möjliga.
Jarðvísindastofnuns artikel på isländska finns här. Förstås svårt att läsa för den som inte kan isländska, men i artikeln finns några goda skisser, som förklarar rörelserna i Barðarbunga. Jag räknar med att den intresserade kan förstå dessa skisser. Klicka här.
Här har jag översatt artikeln till svenska
http://islandsgeologi.blogspot.com/2014/09/scenarier-for-holuhraunseldarna.html

Vädertjänsten har markerat området över Barðarbunga med orange färgkod för flyget och gul färgkod över kraterna Askja.

10.09.2014 - 16:15, uppdat. kl.19:37
Per Ekström
per@per.is
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare