söndag 21 september 2014

Tre veckor

Lava ur kratern Baugur i Holuhraun
Foto: Jarðvísindastofnun HÍ / Facebook
 I dag är det tre veckor sedan vulkanutbrottet i Holuhraun började den 31 aug 2014. Redan den 16 aug började intensiva jordskalv under Bárðarbunga med tusentals skalv per dag. Jordskalvsaktiviteten har minskat vad gäller mängden, men inte kraften. Nu i skrivande stund ser jag att ett skalv på M5,5 kom kl 10:51, dvs för ca 10 min sedan. Det är ett av de största skalven, som registrerats sedan den 16 aug.
Efter några dagar efter den 16 aug kunde man se hur magman fann väg i sprickor i berggrunden. Sprickorna hade uppstått p.g.a. kontinentalplattornas rörelser. Magman rörde sig först mot sydost, men så mot nordost och upp mot Askja. Flere hundra kubikmeter per sekund strömmade ut i berggrunden och mot nordost.
Kartbild från Jarðvísindastofnun HÍ
Länk: http://jardvis.hi.is/kort_af_utbreidslu_holuhrauns
Den 29 aug kom ett litet utbrott i Holuhraun, som pågick bara i några timmar. Men, som sagt, två dagar senare började utbrottet som pågår än.
Här till vänster är en kartbild, som Jarðvísindastodnun HÍ publicerade i dag på Facebook. Där ses att lavafältet har förstorats mest i mittendelen, närmast den nu aktiva kratern "Baugur".

Som en konsekvens av att magma strömmar ut ur behållaren under Bárðarbunga sjunker bottnen på calderan ned och den rörelsen pågår än och ingen kan säga hur länge den fortsätter och hur mycket den kommer att sjunka.
Man har också upptäckt några fördjupningar i glaciären, som tyder på att varmt material strömmar ur ur marken och smälter isen underifrån. En sorts miniutbrott alltså.
Det man befarar mest är att ett verkligt utbrott ska komma under glaciärisen. Det skulle då komma att få allvarliga konsekvenser genom att det skulle bli ett askutbrott i stil med utbrottet i Eyjafjallajökull våren 2010 eller Vatnajökulsutbrottet våren 2011. Men dessutom är risken för en störtflod uppenbar vid ett sådant utbrott, eftersom stora mängder is skulle smälta och vattnet skulle söka sig ned från glaciären med stor kraft. Sådana störtfloder har kommit tidigare. Man vet det t.ex. genom att Ásbýrgi bildades på detta sätt. Hösten 1996 kom en störtflod ur Grímsvötn mot söder och spolade bort bitar av ringvägen och två broar blev helt eller delvis bortspolade.
Bárðarbunga är en sorts modervulkan rätt ovanför den s.k. Hot Spot som finns under jordskorpan och vulkanen får nästan obegränsad energi nerifrån om ett utbrott sätter i gång och kanalen nedåt öppnas.
Det gör den så hotande.
Likaså ovissheten. Ett utbrott i calderan kan förorsaka störtfloder i många olika riktningar. Söderut via Grímsvötn liksom 1996, eller västerut, eller norrut. P.g.a. den stora höjdskillanden (Bárðarbungas topp ligger på ca 2000 m höjd över havet), skulle en flodvåg komma med stor kraft.

Lava strömmar ut fråm vulkanutbrottet i Holuhraun
Foto: RAX / www.mbl.is/Facebook
Utbrottet nu har pågått i tre veckor och är än så länge ett rent lavautbrott på "torrt land", dvs. ingen glaciäris som smäter. Dessutom långt från bygd och vägar. Så länge utbrottet håller sig i den formen är faran inte stor. Det enda som plågar islänningarna nu är de gasutsläpp som kommer ut i utbrottet, främst svaveldioxid, I går fick vi känna av diset här på sydlandet, där vi tillbringat helgen. Vädret var då lugnt och soligt, men det gulblåa diset lade sig över landet och vi såg inte Hekla eller andra fjäll i vår omgivning.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson har konstaterat att magman är tunnflytande och att den lätt kan komma att tränga sig upp genom sprickor i jordskorpan, antingen i kanterna på calderan i Bárðarbunga, eller längs den spickzon där magman sökt sig de senaste sex veckorna och där den sökt sig upp till ytan som vulkanutbrott i Holuhraun. Han försöker också räkna ut på vilket djup magmabehållaren är och räknar med att den når upp till ca 8 km under jordskorpan. (se hans bloggpost här: http://vulkan.blog.is/blog/vulkan/)

De flesta vetenskapsmän är överens om att utbrottet kommer att pågå länge i en eller annan form och man jämför med "Kröflueldarnas" som pågick i nio år med olika långa avbrott.
Man säger också att sannolikheten är större för att utbrottet kommer i Bárðarbunga.

Men ingen vet...

Det finns ändå all anledning att förbereda sig på att ett stort utbrott, såväl med asknedfall och störtflod kan komma.

21.09.2014 - 11:00.
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare