söndag 26 oktober 2014

Höga halter av svaveldioxid, utbrottet fortsätter som förut

I staden Höfn, som ligger på sydosthörnet av Island, uppmättes idag rekordhöga halter av svaveldioxid, maxvärdet var 21000 mikrogram per kbm. Tidigare högsta värde var 7000 mikrogram.
Folk i staden har ombetts hålla sig inomhus och stänga fönster och ventilationsanläggningar.

Utbrottet fortsätter oförändat

Vulkanutbrottet i Holuhraun fortsätter med oförminskad styrka. Snart har utbrottet pågått i två månader.
I natt registrerades ett ganska kraftigt jordskalv på M5,3 och bottnen i calderan i Bárðarbunga fortsätter som förut.
Lavafältet är nu över 63 kvadratkilometer stort.

Bilden här intill är från Milas webb-kamera, som visar utbrottet i direktsändning.
Här är länken:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

26.10.2014
Per Ekström
per@per.is

onsdag 22 oktober 2014

Vulkanutbrottet - vad händer i fortsättningen?

Holuhraun: Utbrottet i Baugur.
Bild: Jarðvísindastofnun vid HÍ.

Utbrott i över sju veckor

Nu är vulkanutbrottet i Holuhraun norr om Vatnajökull inne på sin åttonde vecka. Det har under den tiden i stort sett betett sig utan stora förändringar. Utbrottet är ett rent lavautbrott och ingen nämnvärd vulkanaska bildas, eftersom lavan inte kommer i beröring med glaciär.
Den enda skadehotande effekten är de giftiga gasutsläppen som kommer upp ur lavan. Svaveldioxiden är den mest skadliga. Gaserna sprider sig över ön åt olika håll beroende på vindriktning. De senaste dagarna är det ösfjordarna och nordöstra Island som fått känna på den. I går var svaveldioxidföroreningen vid Höfn över 6000 mikrogram och idag är det Húsavík-området som får känna av föroreningarna.
Utbrottet anses vara kopplat till magmabehållaren under Bárðarbunga och calderan i den vulkanen har sjunkit jämt, men ganska mycket under den tid utbrottet pågått, ca 40 m. Det tros vara en följdeffekt av att lavan i behållaren under Bárðarbunga töms. Denna pågående nedsjunkningen av calderan har gett upphov till kraftiga jordskalv, i tisdags ett på M5,3. De senaste två dygnet har 12 andra skalv över M4,0 förekommit och 31 som är över M3,0. Bara i eftermiddag, ca kl halv två, förekom två skalv över M4.
Lavafältet är nu ca 60 kvkm stort och närmare 1 kubikkilomtere i volym. Området runt utbrottet är avstängt för allmänheten.

Vad kan hända i fortsättningen?

Geologerna räknar fortfarande med att tre alternativa scenarier kan komma i fråga:
  • Utbrottet i Holuhraun planar ut och förkastiningsnedsjunkningen i calderan i Bárðarbunga upphör.
  • Calderan fortsätter att sjunka ned. Utbrottet i Holuhraun blir långvarigt och t.o.m. ökar. Utbrottssprickan kan förlängas in under glaciären och förorskar då glaciärflod och asknedfall. Det kan också vara möjligt att spirckor öppnas på andra ställen under glaciären.
  • Stor nedsjunkning i calderan och utbrott kommer upp i calderans kanter. Ett sådant utbrott kan smälta stora ismängder och förorsaka en stor glaciärflod. Stort asknedfall.
De två sista möjligheterna är de mest fruktade. Glaciärflod i större omfattning kommer att skada stora områden och konstruktioner, t.ex. vägar och broar och t.o.m. hus på låglänta områden.
Ovissheten och fruktan ligger också i det faktum att en glaciärflod kan komma i tre olika riktningar, beroende på var lavan kommer upp.

Mest sannolikt, som utbrottet beter sig nu är att lavan kommer i beröring med glaciärisen i den norra delen av Vatnajökull. Då skulle floden forsa ned mot norr och längs Jökulsá á Fjöllum. Området är delvis naturskyddsområde p.g.a. särskilda naturformationer, som just bildats i sådana glaciärflodvågor. T.ex. Hljóðaklettir, Dettifoss och Ásbyrgi.

En annan möjlighet är att smältvattnet rinner in i Grímsvötn och därifrån söderut ut över Skeiðará-sandur. Det skedde 1996 vid ett utbrott vid Grímsvötn. Då tog flodvågen med sig broar, vägar och kraftledningar.

Den tredje möjligheten är att flodvågen söker sig västerut äi Tungnaá och Þjórsá. Det kunde vara det allvarligaste scenariot, eftersom sex vattenkraftverk ligger i älven och skulle kunna få allvarliga skador.

Oroväckande att utbrottet är så kraftigt och med mycken energi

Vulkanutbrottet har nu pågått i över sju veckor och som sagt i stort sett med oförminskad styrka. Lavamängden som kommit upp dessa sju veckor börjar nu närma sig 1 kubikkilometer. Därmed är utbrottets volym bland det mesta som man upplevt i modern tid. Heklautbrottet 1947-48 var omfattningen ungefär densamma och före det har motsvarande volymmängd inte förekommit sedan mitten på 1800-talet.

Utbrottet hålls alltså igång med stor energi och rörelserna i calderan i Bárðarbunga skapar sprickbildningar i calderans gränszoner. Magman som rör sig, troligen från behållaren under Bárðarbunga och i kratrarna i Holuhraun, har stor kraft och påverkar berggrunden och nya sprickor kan därför uppstå.

Man måste därför vara beredd på att ett storutbrott med flodvågor och asknedfall ännu kan komma i samband vid detta utbrott, även om ingen önskar sig det.

Följ med här via denna blogg. Jag rapporterar regelbundet och särskilt om anmärkningsvärda förändringar sker i eller i anslutning till utbrottet.

Några länkar:
Webbkameror: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/
Vädertjänstens jordskalvsrapportering:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/

22.10.2014 - 17:00
Per Ekström
per@per.is

söndag 19 oktober 2014

Vulkanutbrottet har nu pågått i 7 veckor

Vulkanutbrottet har nu pågått i 7 veckor. Det nuvarande utbrottet började den 31 augusti.
I dag är det disigt och ingen sikt vid webbkamerorna.
(http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/)
Bilden här nedan är en satellitbild som Jarðvísindastofnun HÍ har publicerat.

Gasföroreningarna är det som plågar islänningarna mest. Svaveldioxiden har lagt sig över olika delar av landet, beroende på vindriktningen. Idag blåser en sydvästlig vind, så det är de norra och noröstra delarna av landet som får känna på föroreningarna.

Ovissheten råder fortfarande bland vetenskapsmän om fortsättningen. Myndigheterna har förberett sig för flodvågor och andra naturkatastrofer, som kan bli en följd av om utbrottet flyttar sig under glaciären. Eller om ett utbrott skulle börja i Bárðarbunga.
Jordskalv förekommer ännu talrikt i Bárðarbunga och relativt stora. I natt var ett skalv på över M4.

19.10.2014 - 11:40
Per Ekström
per@per.is

fredag 17 oktober 2014

Faroområdet utvidgat, Jordskalv i Tungnafellsjökull

Det rödstreckade området är avstängd för besök och de svartstreckade är varningsområde för gasföroreningar.

Myndigheterna meddelade i dag att man utvidgar området vid vulkanutbrottet, som är stängt för allmänheten. Därmed vill man vara bättre förberedd om ett allvarligare vulkanutbrott kommer och man vill också att allmänheten är bättre medveten om att detta är en farozon och man bör undvika att komma i kontakt med de gidtiga vulkangaserna, främst svaveldioxid.

Farozonen är definierad som det område där sannolikheten för gasförgiftning är stor. Det omfattar ett område med en radie på 60 km från vulkanutbrottet.

Därutöver finns risken för en flodvåg om ett utbrott under glaciäris skulle börja. Man ger särskild instruktioner för hur man ska bete sig om man märker eller får höra om ett sådant utbrott.
Den största sannolikheten för en flodvåg vid ett sådant utbrott bedöms vara mot norr i Jökulsá á Fjöllum och älvdalen ned mot Dettifoss. Men en flodvåg kan också komma i andra riktiningar, t.ex. söderut eller mot väster.

Tungnafellsjökull

Man har också konstaterat stor jordskalvsaktivitet i Tungnafellsjökull, som ligger NV från Bárðarbunga. Man har få uppgifter om tidigare vulkanutbrott i den glaciären

17.10.2014 - 17:00
Per Ekström
per@per.istorsdag 16 oktober 2014

Vulkanutbrottet - en översikt

Vulkanutbrottet vid Holuhraun norr om Vatnajökull är nu inne på sin sjunde vecka. Det började den 31 augusti. Men den geologiska oron började den 16 aug med kraftiga jordskalv under Bárðarbunga, som så spred sig mot nordost och öppnade en underjordisk kanal som är ca 50 km lång. Lava började så att strömma ut i Holuhraun (som är lava från ett äldre utbrott) den 31 aug.

Utbrottet har hittills och hela den tid som förlöpt varit ett rent lavautbrott och ingen egentlig vulkanaska har bildats. Lavan har strömmat i lugn och ro på markytan och täcker nu ett ca 70 kvadratkilometer stort område. Samtidigt har bottnen calderan i Bárðarbunga sjunkit avsevärt, men i jämn takt under den tid oroligheterna i området pågått. Sedan mätningar inleddes den 12 sep med GPS har bottnen sjunkit ca 15 m, men från början av oroligheterna med ca 37 m.
Diagrammet här till vänster visar röreslen från 12 sep.

http://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/gps-maelingar/bardarbunga/askjan/

Ovisshet

Geologer och vulkanologer har försökt spå vad som sker näst, men detta utbrott har överraskat alla vad gäller utvecklingen. När jordskalven började den 16 aug sade man att inga tecken kunde ses på vulkanutbrott. Inte ens när det troligen förekom ett mindre utbrott under glaciären i veckan före den 31 aug menade vetenskapsmännen att det inte var något utbrott. Det har man fått revidera senare. Så kom ett några timmar långt utbrott i Holuhraun den 29 aug rätt efter midnatt. Det pågick bara i några timmar. Sedan började det nu pågående utbrottet den 31 aug på morgonen.
Tidigt i utbrottet öppnades en några kilometer lång spricka, men nu är det en huvudkrater, Baugur, som är aktiv och lava strömmar upp i sprickan närmast den kratern.
Man har hela tiden befarat att utbrottet kan utvecklas så att sprickan förlängs söderut mot glaciären Dyngjökull, i den norra delen av Vatnajökull. Eller så att ett utbrott kommer i själva Bárðarbunga kratern, vilket är det hotfullaste scenariot. Men som sagt än är det bara ett lavautbrott på lavaslätten, som kallas Holuhraun.

Gasföroreningar

Lavan från vulkanutbrottet utgör inget direkt hot mot omgivningen som det är. Men de enorma mängder gas, främst svaveldioxid, som strömmar ut med lavan, är den stora orosfaktorn nu. Gashalten i atmosfären är långt över alla tänkbara gränsvärden, när gasen sprids med vindarna över tätbebyggelse. I natt var gasmängden i Grafarholt, som är en stadsdel i östra Reykjavik, nästan 3400 mikrogram per kbm. Under 300 mikrogram bedöms inte ha någon inverkan, men om mängden överstiger 300 rekommenderas att man helst inte utför tungt kroppsarbete utomhus och om mängden är över 600 bör man helst hålla sig inomhus.
Den stora mängden svaveldioxid i luften ger upphov till surt regn, eftersom svavelsyra då bildas. Den isländska berggrunden är allmänt basisk och motverkar i någon mån risken för försurande effekter av svavelsyran. Men nu hörs orosröster om att mängden är så stor, att det kan bli ett allvarligt problem.

16.10.2014 - 17:00
Per Ekström
per@per.is


Vulkanutbrottet fortsätter, ganska stora jordskalv

Det har varit glest mellan rapporterna från  mig de senaste dagarna. Jag har varit bortrest på en vecka. Men det har egentligen inte hänt något nytt under de senaste 10 dagarna, annat än att vulkanutbrottet fortsätter med oförminskad styrka och är fortfarande ett rent lavautbrott.
Jordskalven i Bárðarbunga har fortsatt och senast igår rätt före kl 12 kom ett skalv, som var M5,4, och kändes väl i Akureyri. Calderan sjönk 15 cm vid skalvet. På bilden här till höger, som kommer från Jarðvísindastofnun HÍ, ses lavafältet från en satellit och att området runt är snötäckt.
Utbrottet producerar mycket svaveldioxid och den senaste tiden har vädret varit lugnt och därmed ligger gasmolnet som ett täcke över Island. Det har varit uppenbart här i huvudstadsregionen.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson har räknat ut att utbrottet kan pågå till mars 2015, utgående från volymen på magmabehållaren under Bárðarbunga och den lavamängd som nu strömmar ut vid utbrottet. Men han säger att det är bara ett av alternativa framtidsutsikter för utbrottet.

Här är några intressanta länkar:
Vädertjänstens jordskalvsrapportering: http://en.vedur.is/
Webbkamera: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

16.10.2014 - 06:00
Per Ekström
per@per.is


tisdag 7 oktober 2014

Stora jordskalv och gasförorening i Reykjavik

Idag är de största nyheterna från utbrottet, att några stora jordskalv har kommit i Bárðarbunga-calderan och att gasföroreningarna från utbrottet har spridits mot väster och därmed över huvudstadsregionen. De blågråa skyarna lade sig över Reykjavik. 
Man räknar med att detsamma kommer att hända i morgon, onsdag. 
Det största jordskalvet i Bárðarbunga var M5,5 och kom kl 10:22 i morse.
Calderan fortsätter att sjunka ned. 

07.12.2014 - 23:00
Per Ekström
per@per.is

måndag 6 oktober 2014

Utbrottet fortsätter, några stora jordskalv.

Under det senaste dygnet har inget nytt rapporterats. Vulkanutbrottet fortsätter som ett lavautbrott i samma omfattning som de senaste dygnen. Lavan breder ut sig mot sydost och in i älven Jökulsá. Jordskalven i Bárðarbunga fortsätter. Idag kom ett stort skalv på M5,1 kl 13:48 och så några skalv på drygt M4.
Calderan i Bárðarbunga fortsätter att sjunka i samma grad som hittills.

Länkar: webbkamera: www.livefromiceland.is/bardarbunga
Jordskalvsrapportering: www.en.vedur.is


06.10.2014 - 22:45
Per Ekström
per@per.is

söndag 5 oktober 2014

Utbrottet pågår än...

Inget särskilt nytt att rapportera idag. Utbrottet pågår som förut. Också jordskalven i Bárrðarbunga fortsätter. Några skalv över M4 har kommit i natt.

Se Milas webbkamera: www.livefromiceland.is/bardarbunga

05.10.2014 - 06:25
Per Ekström
per@per.is

fredag 3 oktober 2014

Vulkanutbrottet snart fem veckor

Milas webbkamera i kväll kl 22:30
Vulkanutbrottet i Holuhraun har snart pågått i fem veckor. Det började den 31 aug. Aktiviteten är densamma som den varit de senaste dagarna. Lavan fortsätter att strömma ut och lavafältet växer. Det är knappt 50 kvadratkilometer nu. Här till vänster är en bild tagen med Milas webbkamera ikväll kl 22:30.
Jordskalven fortsätter i Bárðarbunga. I dag kl 12:50 var ett skalv på M5 och nu ikväll rätt före klockan 19.
Gasföroreningarna från utbrottet sprids fortfarande mest på den nordliga ovh östliga delen av ön. Men även i Hvalfjörður och i Reykjavik har man tidvis uppmätt förhöjda halter av svaveldioxid.

Här är några länkar:
Vädertjänstens jordskalvsrapportering:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/
Milas webbkamera: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
Jarðvísindastofnun HÍ:s karta, som visar lavafältets utbredning:
https://www.facebook.com/jardvis/photos/a.934315269916271.1073741829.933177740030024/955361711144960/?type=1&theater

03.10.2014 - 22:40
Per Ekström
per@per.is

Besökare