tisdag 30 september 2014

Lavafältet 46 kvadratkilometer, stort jordskalv igår

Vulkanutbrotttet fortsätter som förut och lavan strömmar än ut. Lavafältets areal är nu minst 46 kvkm enligt uppskattning från geologerna i går, den 29 sep.
Ett rejält oväder drog över landet i går och de kraftiga stormbyarna störde mätinstrumenten för jordskalv. Men kl 13:43 i går uppmättes ett av de största skalven hittills, eller M5,5 i Bárðarbunga. Det allra största hittills är M5,7. Gårdagens skalv kändes väl i Akureyri enligt uppgift.

Satellitbild genom en lucka i molntäcket
Det dåliga vädret i går gjorde att det var helmulet och svårt att få bilder, men en satellitbild lyckades fånga den lilla luckan i molntäcket, just ovanför vulkanutbrottet. Där ses väl den flere kilometer långa lavaälven och lavaområdets totala utbredning har markerats med vita linjer (utkanterna av lavafältet).
Bilden är hämtad från Jarðvísindastofnun HÍ (Islands Universitets Geologiska Institution).
Bilden är tagen kl 12:33 i går den 29.9.2014.
Om du klickar på länken, så kan du bläddra vidare till flera spännande bilder, som är tagna de senaste dagarna och efter att området täckts av snö.

Länk: https://www.facebook.com/jardvis/photos/a.934315269916271.1073741829.933177740030024/954384304576034/?type=1&theater

Nu har utbrottet pågått i en månad och inga tecken ses på att det skulle vara i avtagande. Jag fortsätter att rapportera ca en gång per dag och genast om något mera anmärkningsvärt händer i området.

30.9.2014 - 06:30
Per Ekström
per@per.is

Spännande länkar:
Milas webbkamera: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/
Vädertjänstens jordskalvssida (på engelska): http://en.vedur.is/#tab=skjalftar

måndag 29 september 2014

Än stor kraft i utbrottet

Vulkanutbrottet i Holuhraun fortsätter med oförminskad styrka. Lavafältets areal är nu 44 kvkm. Det är större än arealen för Mývatn, insjön som ligger norr om utbrottsområdet.
Jordskalven fortsätter under Bárðarbunga. I natt kl 03:52 var ett skalv på ca 5. Det har ännu inte granskats av geologerna här på Island, så storleken kan vara antingen större eller mindre.
Kartbilden till vänster är från Jarðvísindastofnun HÍ. (http://jardvis.hi.is/sites/jardvis.hi.is/files/myndir/Bardarbunga/hraun_yfirlitskort_20140926_ij.jpg)

Här är några intressanta länkar:
Milas webbkamera: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/
Vädertjänstens jordskalvssida (på engelska): http://en.vedur.is/#tab=skjalftar

29.09.2014 - 06:00
Per Ekström
per@per.is

söndag 28 september 2014

Snö, is och eld

I dag, söndagen den 28 sep 2014, har Kung Bore lagt ett vitt täcke av snö över vulkanområdet i Holuhraun. Snö, is och eld möts i utbrottet.
Det ses väl med webbkameran från Mila:
Vinterlikt över Holuhraun och vulkanutbrottet
Länken: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

Vulkanutbrottet

Vulkanutbrottet fortsätter med samma kraft och de senaste dagarna. Det är fortfarande ett rent lavautbrott och lavafältet växer närmast kratrarna, där som lavan kommer upp. Utbrottet är fortfarande helt utanför glaciären  och ingen aska bildas. Men, som sagt, omgivningen har aningen ändrat karaktär med den snö som fallit i området. Denna snö ger också möjlighet att bättre se hur mycket av småpartiklar kommer upp i utbrottet och lägger sig på snön.
En stor mängd giftiga gaser kommer upp, mest svaveldioxid. Gasutsläppet sprider sig över Island, till olika delar beroende på vindriktningen.

Jordskalven i Bárðarbunga

Trenden den senaste tiden är att antalet jordskalv minskar och är mest koncentrerade till calderan i Bárðarbunga.
Dock är de skalv som förekommer fortfarande relativt kraftiga. De största är drygt M5 på Richter.
Calderan forstätter också att sjunka, ca 50 cm per dygn.


28.09.2014 - 11:15
Per Ekström
per@per.is

fredag 26 september 2014

Stora jordskalv i dag - utbrottet fortsätter med oförminskad kraft

Lägg till bildtext
Det senaste dygnets mest notervärda händelser är få, men relativt kraftiga skalv. I dag på eftermiddagen, kl 16:49, registrerades ett skalv på 5,2 i Bárðarbunga calderan och GPS instrumenten visade att calderan sjönk med 30 cm vid skalvet.

Utbrottet i Holuhraun fortsätter med oförminskad kraft och har nu nått över vägen.

26.09.2014 - 18:15
Per Ekström
per@per.is

Denna bild är från Jarðvísindastofnun HÍ och deras FB-sida. Fotograf: Morten S. Riishuus

Länkar: Vädertjänstens skalvrapportering: www.en.vedur.is
Live webb-kamera:http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

Tyvärr är sandstorm i området i dag, så tidvis är sikten minimal med webb-kamerorna.

torsdag 25 september 2014

Läget oförändrat - gasföroreningar svårspådda p.g.a. oväder

I dag har jag lite nytt att rapportera. Utbrottet fortsätter som de senaste dagarna och kraft och lavamängd vid utbrottet fortsätter som den senaste tiden. Lavafältet har nått 40 kvkm yta och ca 500 milj kbm volym.

Gasutsläppen är det enda som f.n. ställer till besvär. En geolog, Ármann Höskuldsson, har räknat ut att mängden svaveldioxid som kommer upp i utbrottet är mera än den totala utsläppsmängden inom EU. De nästa dagarna kommer några lågtryck att dra över landet och av den anledningen är det svårt att förutspå vindriktning och vart gaserna från utbrottet sprider sig.

Det senaste dygnet har ca 10 skalv på M3,0 eller mera uppmätts, det största M5,2 i natt kl. 05:00. Det var i den sydöstra delen av calderan i Bárðarbunga.

25.09.2014 - 16:40.
Per Ekström
per@per.is

Jordskalv i Vatnajökull, 48 hrs, Vatnajökull, Iceland (www.en.vedur.is)

onsdag 24 september 2014

Utbrottet är stort

Gasmolnet sprids mot öster i dag
www.vedur.is
I dag när vulkanutbrottet i Holuhraun pågår för 25:e dagen kan man konstatera, att det klassas som ett av de större utbrotten i modern tid. Mängden lava som strömmat ut beräknas till 0,6 kubikkilometer (kbkm) och är det nästmesta som har kommit upp i vulkanutbrott de senaste 150 åren. Utbrottet i Hekla 1947-1948 var 0,8 kubikkilometer.
Vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010 var betydligt mindre (ca 0,25 kbkm), ävensom utbrottet i Vatnajökull 2011.
Fortfarande kommer lavan upp utanför glaciären och lägger sig över slätten norr om Vatnajökull.

Bárðarbunga fortsätter att sjunka ned

I calderan i Bárðarbunga sjunker bottnet fortfarande, hittills ca 27-28 m. Nedsjunkningen sker i hela calderan och man har beräknat att volymen är också ca 0,6 kbkm, vilket stämmer överens med den beräknade lavamängden som kommit upp på markytan. Därmed ser man väl sambandet mellan magmabehållaren och vulkanutbrottet.
Här är ett spännande videoklipp som togs över tiden 12 - 21 sep. (från FB):
https://www.facebook.com/video.php?v=950919134922551&set=vb.933177740030024&type=2&theater

Lavafältet

Lavafältet breder ut sig och f.n. mest i mittenområdet. Mot norr närmar sig fältet den s.k. Gæsavatnaleið, som är en populär jeepväg över sommaren. Lavan är bara några hundra meter från vägen och därmed kan vägen bli begravd under lavan.

Det oranga området på bilden här till höger visar fältets omfattning den 20 sep och så har man tecknat in linjer för lavakanten den 22 och 23 sep. Området som täcks av lavan är ca 40 kvkm stort. Kartan har utarbetats av Jarðvísinda-stofnun HÍ.

Jordskalven färre, men än kraftiga

Jordskalvsaktiviteten har avtagit vad gäller antalet utbrott, men fortfarande kommer nu och då rätt kraftiga skalv, då främst i kanterna på calderan i Bárðarbunga och då främst i anslutning till att calderabottnen sjunker ned.
I morse kl. 08:14 kom ett skalv på M5,2. Åtta skalv större än M3 har uppmätts från kl 12 i går och sammanlagt ett 40-tal det senaste dygnet.

Gasföroreningen sprids

Gasen från utbrottet har främst lagt sig över nordöstra Island, men har också uppmätts över hela Island. Senaste lördag låg gasmolnet också över sydvästra Island och huvudtadsregionen. Det har också förekommit uppgifter att man kunnat registrera gasen över delar av Tyskland.

Intressanta länkar

Live webb-kamera: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
Vädertjänstens jordskalvskarta: http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/#view=map

Fortsatt rapportering

Jag försöker fortsättningsvis rapportera på denna blogg och på Facebook regelbundet, ca en gång per dag. Detta så länge utbrottet pågår i den omfattningen att det finns ett intresse att följa med.
Skulle mer dramatiska saker ske, t.ex. att utbrottet flyttar sig in under glaciären, eller ett utbrott börjar i Bárðarbunga, då ska jag vara snabb med att rapportera om det.

24.09.2014 - 16:30
Per Ekström
per@per.is

Utbrottet fortsätter

Det är inte mycket nytt att rapportera just nu. Ska sammanställa en lite mera utförligt rapport senare i dag, eller i kväll.
Kraften i utbrottet verkar vara som tidigare och lavafältet breder sakta mak ut sig mot öster.
Jordskalven har avtagit. Sedan storskalvet i går morse kl 04:33, så har bara mindre skalv kommit och intensiteten är mindre.
Calderan i Bárðarbunga fortsätter att sjunka, totalt beräknar man med att den sjunkit ca 27 m nu.

På återhörande!

24.09.2014 - 06:15
Per Ekström
per@per.is

söndag 21 september 2014

Tre veckor

Lava ur kratern Baugur i Holuhraun
Foto: Jarðvísindastofnun HÍ / Facebook
 I dag är det tre veckor sedan vulkanutbrottet i Holuhraun började den 31 aug 2014. Redan den 16 aug började intensiva jordskalv under Bárðarbunga med tusentals skalv per dag. Jordskalvsaktiviteten har minskat vad gäller mängden, men inte kraften. Nu i skrivande stund ser jag att ett skalv på M5,5 kom kl 10:51, dvs för ca 10 min sedan. Det är ett av de största skalven, som registrerats sedan den 16 aug.
Efter några dagar efter den 16 aug kunde man se hur magman fann väg i sprickor i berggrunden. Sprickorna hade uppstått p.g.a. kontinentalplattornas rörelser. Magman rörde sig först mot sydost, men så mot nordost och upp mot Askja. Flere hundra kubikmeter per sekund strömmade ut i berggrunden och mot nordost.
Kartbild från Jarðvísindastofnun HÍ
Länk: http://jardvis.hi.is/kort_af_utbreidslu_holuhrauns
Den 29 aug kom ett litet utbrott i Holuhraun, som pågick bara i några timmar. Men, som sagt, två dagar senare började utbrottet som pågår än.
Här till vänster är en kartbild, som Jarðvísindastodnun HÍ publicerade i dag på Facebook. Där ses att lavafältet har förstorats mest i mittendelen, närmast den nu aktiva kratern "Baugur".

Som en konsekvens av att magma strömmar ut ur behållaren under Bárðarbunga sjunker bottnen på calderan ned och den rörelsen pågår än och ingen kan säga hur länge den fortsätter och hur mycket den kommer att sjunka.
Man har också upptäckt några fördjupningar i glaciären, som tyder på att varmt material strömmar ur ur marken och smälter isen underifrån. En sorts miniutbrott alltså.
Det man befarar mest är att ett verkligt utbrott ska komma under glaciärisen. Det skulle då komma att få allvarliga konsekvenser genom att det skulle bli ett askutbrott i stil med utbrottet i Eyjafjallajökull våren 2010 eller Vatnajökulsutbrottet våren 2011. Men dessutom är risken för en störtflod uppenbar vid ett sådant utbrott, eftersom stora mängder is skulle smälta och vattnet skulle söka sig ned från glaciären med stor kraft. Sådana störtfloder har kommit tidigare. Man vet det t.ex. genom att Ásbýrgi bildades på detta sätt. Hösten 1996 kom en störtflod ur Grímsvötn mot söder och spolade bort bitar av ringvägen och två broar blev helt eller delvis bortspolade.
Bárðarbunga är en sorts modervulkan rätt ovanför den s.k. Hot Spot som finns under jordskorpan och vulkanen får nästan obegränsad energi nerifrån om ett utbrott sätter i gång och kanalen nedåt öppnas.
Det gör den så hotande.
Likaså ovissheten. Ett utbrott i calderan kan förorsaka störtfloder i många olika riktningar. Söderut via Grímsvötn liksom 1996, eller västerut, eller norrut. P.g.a. den stora höjdskillanden (Bárðarbungas topp ligger på ca 2000 m höjd över havet), skulle en flodvåg komma med stor kraft.

Lava strömmar ut fråm vulkanutbrottet i Holuhraun
Foto: RAX / www.mbl.is/Facebook
Utbrottet nu har pågått i tre veckor och är än så länge ett rent lavautbrott på "torrt land", dvs. ingen glaciäris som smäter. Dessutom långt från bygd och vägar. Så länge utbrottet håller sig i den formen är faran inte stor. Det enda som plågar islänningarna nu är de gasutsläpp som kommer ut i utbrottet, främst svaveldioxid, I går fick vi känna av diset här på sydlandet, där vi tillbringat helgen. Vädret var då lugnt och soligt, men det gulblåa diset lade sig över landet och vi såg inte Hekla eller andra fjäll i vår omgivning.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson har konstaterat att magman är tunnflytande och att den lätt kan komma att tränga sig upp genom sprickor i jordskorpan, antingen i kanterna på calderan i Bárðarbunga, eller längs den spickzon där magman sökt sig de senaste sex veckorna och där den sökt sig upp till ytan som vulkanutbrott i Holuhraun. Han försöker också räkna ut på vilket djup magmabehållaren är och räknar med att den når upp till ca 8 km under jordskorpan. (se hans bloggpost här: http://vulkan.blog.is/blog/vulkan/)

De flesta vetenskapsmän är överens om att utbrottet kommer att pågå länge i en eller annan form och man jämför med "Kröflueldarnas" som pågick i nio år med olika långa avbrott.
Man säger också att sannolikheten är större för att utbrottet kommer i Bárðarbunga.

Men ingen vet...

Det finns ändå all anledning att förbereda sig på att ett stort utbrott, såväl med asknedfall och störtflod kan komma.

21.09.2014 - 11:00.
Per Ekström
per@per.is

lördag 20 september 2014

Några karftiga skalv, annars liksom de senaste dagarna

http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/
Det är få nyheter om vulkanutbrottet i Holuhraun. I dag har några kraftiga jordskalv kommit i Bárðarbunga. Kl 17:11 var ett skalv på M5,0. Vetenskapsmän räknar med att än strömmar mycket magma in under Bárðarbunga och att aktiviteten kommer att fortsätta ännu en tid.
I dag, i gott väder över nästa hela Island, har ett dis lagt sig över stora delar av landet. Metereologerna säger att luftföroreningarna från utbrottet har varit de mest omfattande sedan utbrottet började den 31 aug.

Men, som sagt, för tillfället är få spännande nyheter om utbrottet, särskilt kanske för dem som är bosatta utomlands.

Jag följer med och rapporterar genast som något nämnvärt inträffar. Vi är beredda på att vulkanutbrottet kan ändra karaktär och övergå i ett askutbrott om det flyttar sig in under glaciären eller upp i Bárðarbunga calderan.

För övrigt säger väderprognosen att det blir storm och regn på söndagen, så alla luftföroreningar blåser bort eller regnar ned, så vi slipper dem i morgon iaf.

20.08.2014 - 20:15
Per Ekström
per@per.is

torsdag 18 september 2014

Utbrottet fortsätter - rapport 18 sep

Vulkanutbrottet fortsätter

Vulkanutbrottet i Holuhraun

Bild från Jarðvísindastofnun HÍ
Fotograf: Gro Birkefelt Møller Pedersen
Utbrottet pågår än med i stort sett samma styrka som under de senaste dagarna. Gaserna och röken från utbrottet gör att sikten är dålig och därför ser man inget på de webbkameror som Mila har i området:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
Enligt vetenskapsmän som är i området pågår utbrottet med samma styrka som de senaste dagarna.

Lavaströmmen sägs vara lika stor som de senaste dagarna.

Vetenskapsmannarådet höll möte i dag och konstaterar, att det mesta är oförändrat. Bárðarbunga-calderan fortsätter att sjunka ca 50 cm per dygn. I går registrerades 13 jordskalv i den. Det största var M5,2 kl 18:09 i går (17 sep) och så ett motsvarande kl 14:21 i dag.

Jorskalvsaktivitet

Som nämns här ovan så var aktiviteten ganska kraftig i går. Förutom de stora skalven, i går kl 18:09 (M5,2) och kl 14:21 i dag (M5,1), registrerades 7 skalv större än M3,0 sedan rådets möte i går vid samma tid. Mindre skalv registrerades under Dyngjujökull och i den norra delen av den underjordiska magmatunneln. GPS mätningar visar på oregelbundna rörelser i jordskorpan, som kan vara tecken på att magmaflödet under Bárðarbunga håller på att förändras.
Se vädertjänstens skalvrapportering: http://en.vedur.is/

Gasutsläpp

Utbrottet medför utsläpp av giftiga gaser, främst svaveldioxid (SO2). I går spreds de mest över de nordöstra delarna av Island, men i dag förväntas de spridas mot nordväst och sydost, eventuellt också till huvudstadsområdet.
Vädertjänsten ger numera dagilgen ut prognoser för gasspridningen medan utbrottet pågår och gaserna finns i luften.
Här är länk till detta: http://www.vedur.is/vedur/spar/textaspar/oskufok/


Framtida scenarier

Vetenskapsmännens tänkbara scenarier för utvecklingen kvarstår liksom tidigare.
http://islandsgeologi.blogspot.com/2014/09/scenarier-for-holuhraunseldarna.html

18.09.2014 - 16:15
Per Ekström
per@per.is


 

onsdag 17 september 2014

99% sannolikhet för att annat vulkanutbrott

Bild: Jarðvísindastofnun HÍ / Facebook
  Freysteinn Sigmundsson
Vulkanutbrottet vid Holuhraun forstätter, men kraften verkar minska och vetenskapsmännen bedömer det som sannolikt att detta utbrott upphör inom några dagar.

"Detta är bara början"

Jordskalvsexperten Ármann Höskuldsson säger att det är troligt att det pågående utbrottet upphör inom några dagar. "Det är 99,9% sannolikhet att det kommer ett nytt utbott. Det här är bara början", säger han.
Enda frågan är när och var. De flesta skalven är nu under Dyngjujökull, som inte är bra. Man hoppas att ett nytt utbrott hellre skulle komma på slätten norr om Vatnajökull.
Det är heller inget som säger att det inte kan komma ett utbrott i Bárðarbunga. Det är troligt att det samlas magma i behållaren under Bárðarbunga. Calderan sjunker med ca 50 cm per dygn och det finns olika teorier varför.
En teori är att magma läcker ut ur behållaren och calderabottnen sjunker. En annan är att det strömmar upp så mycket magma i behållaren att den utvidgas och därför sjunker "bottenkorken" ned när kanterna runt calderan spricker upp.

Gaser bekymrar än befolkningen

Utströmmande gaser från vulkanutbrottet, främst svaveldieoxid (SO2) förorsakar ännu problem för befolkningen norr och öster om utbrottsplatsen. Om vindarna vänder, som är sannolikt de nästa dagarna, kan gaserna läggas över hela Island.

17.09.2014 - 16:15
Per Ekström
per@per.is

tisdag 16 september 2014

Dagsrapport 16.09.2014 - oförändrat läge

Bild från Jarðvísindastofnun / Facebook
Vid vetenskapsmannarådets möte i dag kom följande fram:
 • Vulkanutbrottet vid Holuhraun fortsätter i samma omfattning som de senaste dagarna.
 • Calderan i Bárðarbunga fortsätter att sjunka ned med ca 50 cm per dygn.
 • Den mesta jordskalvsaktiviteten är i Bárðarbunga och också i den underjordiska tunneln under Dyngjujökull. Det största skalvet i dag från midnatt var kl 14:47. Det var 5,2 på Richter. Det var i kanten av calderan i Bárðarbunga. Uppdat. kl. 22:45: Ytterligare ett stort skalv kom NÖ om Bárðarbunga kl 21:37 i kväll, på hela 5,4 på Richter. 
 • GPS instrumentmätningar visar på mindre röresler i jordskorpan norr om Vatnajökull i närheten av den underjordiska tunneln.
 • Inga nämnvärda förändringar i vattenflödet i Jökulsá á Fjöllum.
Vädertjänstens jordskalvssida: http://en.vedur.is/

Svaveldioxidförekomsten är betydande i de nordöstra delarna av Island. Befolkningen uppmanas följa särskilda anvisningar som befolkningsskyddet givit ut.

Fortfarande bedömer man att utbrottet kan utvecklas enligt tre olika scenarier:
http://www.islandsgeologi.blogspot.com/2014/09/scenarier-for-holuhraunseldarna.html

Live webbkamera från Mila:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

Nästa rapport kommer under morgondagen, den 17 september, om inget uppseendeväckande händer under eftermiddagen och kvällen i dag.

16.09.2014 - 16:10
Per Ekström
per@per.is


Vulkanutbrottet minskar men annat utbrott kan komma

Foto: Jarðvísindastofnun/Facebook
Vulkanutbrottet i Holuhraun minskar. Nu kommer lava upp bara i den stora mittenkratern, Baugur, och i små kratrar kring den.
Jordskalvsaktiviteten var låg i natt och inget skalv över tre har registrerats hittills.

Ármann Höskuldsson, vulkanolog, säger att aktiviteten i området fortsätter och förskjutningarna i jordskorpan pågår ännu en tid. - Om detta utbrott upphör så kommer lava upp på nytt i denna spricka eller någon annan stans.

Lavanutbredningen har minskat och lavan rör sig nu närmast kratern. Lavafältet uppskattas till ca 30 kvkm. Uppdämningen av Jökulsá har slutat och älven rinner längs med den nya lavan.

Svaveldioxid förorskade problem för befolkningen på nordöstra Island i går.

16.09.2014 - 06:00
Per Ekström
per@per.is

måndag 15 september 2014

Skalv 5,4 i morse i Bárðarbunga

Vulkanutrbottet fortsätter, men styrkan är avtagande. På Milas webbkamera ses att utbrottet pågår alltjämt. http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

Den största nyheten i dag är det skalv på 5,4 som kom i morse kl 08:04. Skalvet var i Bárðarbunga. Det är det största skalvet sedan kl 14 på söndagen, som var 5,3.

Intressant är också att se hur mycket bottnen i calderan i Bárðarbunga sjunker. Tack vare den nya länken, som visar mätningar med GPS instrument, kan man följa utveckligen nästan live. Bilden här visar utvecklingen sedan den 13 sept då mätningarna inleddes offentligt. På två dagar har sänkningen varit 2 m. Man ser också tydligt hur sänkningen tar ett skutt vid de större jordskalven i calderans kanter. den 13.9. sjönk den ca 30 cm vid ett skalv på morgonen. Det hände också i morse vid niotiden efter det stora skalvet på 5,3. Länken till diagramet är: http://brunnur.vedur.is/pub/vatnavakt/bardarbunga/

Just nu bekymrar man sig mest över de svaveldioxidföroreningar som vulkanutbrottet förorsakar. Under hela den tid som utbrottet pågått har vindarna varit sydliga till sydvästliga och följdaktligen är de östra och nordöstra delarna av Island som drabbats mest.
Halterna av svaveldioxid är långt över gränsvärdena, åtminstone tidvis, och folk rekommenderas att hålla sig inomhus när föroreningen kommer.
Metereologerna säger att om utbrottet fortsätter en längre tid, så får man bereda sig på sådana luftföroreningar runt om på hela Island.

15.09.2014 - 16:30, uppdat. 15.09.2014 - 21:57
Per Ekström
per@per.is

söndag 14 september 2014

Skalv 5,3 i dag - mindre aktivitet

I dag rapporteras mindre aktivitet i vulkanutbrottet. Det är endast den mellersta kratern som är aktiv. Jordskalvsaktiviteten i Bárðarbunga har också avtagit, men det kom ändå ett skalv på 5,3 i dag kl 14:06.

14.09.2014 - 16:20
Per Ekström
per@per.is

lördag 13 september 2014

Live om calderans sänkning

Nu har Jarðvísindastofnun HÍ öppnat för allmänheten att följa med hur calderan i Bárðarbunga sjunker ned. Nu kl 21:50 visar diagrammet att rörelsen har varit ca -80cm sedan kl 18 i går. 
Otroligt att man kan följa sådana skeenden "live" med denna fantastiska teknik.

Detta är ett samarbete mellan Jarðvísindastofnun, Vädertjänsten, Kustbevakningen och Befolkningsskyddet.

http://brunnur.vedur.is/pub/vatnavakt/bardarbunga/


13.09.2014 - 22:10
Per Ekström
per@per.is

Vulkanutbrottet på kvällen den 14:e dagen

I morgon är det två veckor sedan utbrottet i Holuhraun började. Det fortsätter nu i ganska kontrollerade former. Utbrottet pågår nu i en huvudkrater på sprickan i stället för längs hela sprickan till att börja med.
Bilden här till vänster är tagen nu ikväll med Milas webbkamera. Det är kratern Baugur som är aktiv nu. Lavan strömmar mot NO och ut i älvfåran för Jökulsá.

Här är länken till denna webbkamera:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

Myndigheterna öppnade i dag en länk, som visar nästan live, hur calderan i Bárðarbunga sjunker.
Se länken här:
http://brunnur.vedur.is/pub/vatnavakt/bardarbunga/

Det som besvärar mest nu är luftföroreningarna som utbrottet sprider, främst SO2. I går kväll uppmättes rekordhöga halter i Reyðarfjörður. I morgon söndag förväntar man sig att gaserna lägger sig över norra Island, eftersom vinden förmodas svänga till mera sydlig vindriktning.

Jordskalvsaktiviteten har gått ned och i går kväll och i morse kom några större skalv i Bárðarbunga, men sedan dess har bara småskalv registrerats. Här nedan en kartbild från www.vedur.is i kväll kl 20:40.13.09.2014 - 21:20
Per Ekström
per@per.ishttp://brunnur.vedur.is/pub/vatnavakt/bardarbunga/

Jordskalvsaktiviteten avtar, utbrottet fortsätter

Kartbild från www.vedur.is
Vulkanutbrottet i Holuhraun pågår i samma omfattning som tidigare. Däremot har jordskalvsaktiviteten i Bárðarbunga avtagit. Enstaka kraftigare skalv förekommer dock. Rätt före midnatt var ett skalv på 4,7 och nu i morse ett på 5,0 kl 07:58.

Otroliga bilder från Jarðvísindastofnun HÍ på deras FB sida:
https://www.facebook.com/jardvis/posts/945356382145493

13.09.2014 - 09:55
Per Ekström
per@per.is

fredag 12 september 2014

Dag 13 - inget stort har hänt i dag - en översikt av läget

Vattenfallet Skínanda försvinner troligen under lavan.
www.mbl.is
Beklagar att denna bloggpost kommer så sent i dag. Har varit på guidning och så for vi till landet, så först nu har jag möjlighet att skriva. Så här är läget...

Lavautbrottet fortsätter

Nu är utbrottet koncentrerat till huvudkratern, den som fått namnet Baugur. Den är i mitten av vulkansprickan. De övriga kratrarna blåser ut aska. Nu har kraterväggarna byggts upp och är kanske 50-60 m höga. Det gör att lavaaktiviteten förefaller vara mindre, men p.g.a. kraterkanternas tillväxt samlas mera flytande lava i kratern och det verkar som mindre lava kastas upp i luften. Men mängden som kommer upp är densamma som tidigare.
Vetenskapsmännen säger, att man räknar med att mera magma strömmar in i den underjordiska kanalen än vad som kommer upp i vulkanasprickan. Det betyder att magman söker sig ut längs olika sprickbildningar.
Lavafältet är nu 25 kvkm och volymen beräknas till 0,2 kubikkilometer. Fältet är 19 km långt
Här är Milas live webbkamera: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

Barðarbunga

Jordskalven fortsätter, men med mindre intensitet än tidigare. I morse kl 09:32 var ett skalv på 4,7 och i går kväll ett på 5,2. I dag har ett par skalv på mellan 3 och 4 förekommit.
I dag mätte man åter hur mycket bottnen i calderan har sjunkit och det visade att det är ca 21 m sedan den geologiska aktiviteten inleddes i augusti. Man räknar med att bottnen sjunker 80 cm per dag.

Gasutsläpp

Det som myndigheterna oroar sig mest för är gasföroreningar från vulkanutbrottet. Vindriktningen har mest varit västlig och därför drabbas östfjordarna och den nordöstra delen av Island av dessa gasföroreningar. Det handlar mest om svaveldioxid.

Möjliga scenarier

Som jag tidigare skrivit räknar vetenskapsmännen med några tänkbara scenarier för utbrottets fortsättning. Läs här...
Myndigheterna förbereder sig på "worst case". Man är särskild bekymrad över om ett utbrott kommer uppe i Bárðarbunga, p.g.a. att calderan är så högt belägen (1600 m - 1800 m) och fallhöjden för en eventuell flodvåg är så stor.
Glaciärspecialisten Helgi Björnsson berättade om dessa farhågor i en intervju med RÚV, Islands TV.

Kraftnätsbolaget förbereder sig för flod

Kraftnätsbolaget Landsnet, som sköter om kraftnätet, dvs. högspänningsledningarna och -anläggningarna på Island, sade i dag att de har byggt upp förråd av materiel om en eventuell flodvåg skulle komma och förstöra kraftledningar. Det handlar om stolpar för kraftledningar, isolatorer och reservkraft för ledningscentralen. De har också fått försäkringar från nordiska kolleger att bistå om det skulle behövas.
Tanken är att snabbt kunna reparera kraftlinjer som skadas av flodvågor och garantera livsviktiga samhällsfunktioner.

12.09.2014 - 22:15
Per Ekström
per@per.is

Odramatisk natt vid vulkanutbrottet

Den gångna natten har förlöpt utan dramatik och utan stora jordskalv. Efter skalvet i går kväll på 5,2 kl 19:57 har några tiotal skalv regsitrerats efter midnatt, de största ca 2 på Richter.

Lavan fortsätter att strömma upp med oförminskad styrka och lavan fortsätter att fylla upp i älvfåran i Jökulsá. Lavan håller också på att närma sig vattenfallet Skínandi, som ligger i en bergvattensälv som heter Svartá och som förenar sig med Jökulsá just nedanför vattenfallet.
Här nedan en bild från Facebook och mbl.is av vattenfallet. Bilden är tagen under sommar och den kommer som sagt troligen att vara försvunnen efter i dag.

12.09.2014 - 07:30
Per Ekström
per@per.is

torsdag 11 september 2014

Fortsatt kraft i utbrott och jordskalv

Vädertjänstens jordskalvskarta
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/
I dag på utbrottets 12 dag fortsätter vulkanutbrottet i Holuhraun, de numerade benämnda Holuhraunseldarna med oförminskad kraft. Uppskattningsvis kommer 100-200 kbm av lava upp per sekund och totalmängden av lava som kommit upp beräknas till mellan 150 och 200 milj kbm. Det gör det till det största rena lavautbrottet sedan 1875. Lavan täcker nu ett område på över 20 kvadratkilometer. Den fortsätter att fylla upp i älvfåran för Jökulsá och vetenskapsmännen räknar med att lavabältet kan nå över den ostligaste grenen av älven inom ett eller två dygn.Följ med live med Milas webbkamera:

Stort jordskalv nu i kväll

Ett jordskalv på 5,2 kom kl 19:57 nu i kväll i Bárðarbunga. Geologerna har räknat till över 20 jordskalv större än 5 sedan aktiviteten inleddes i medlet av augusti.

Kartbilden visar väl hur de stora skalven (gröna stjärnor är skalv >3) och att de i huvudsak kommer runt calderan i Barðarbunga.

Fortsätter att följa med och rapportera minst två gånger per dag, morgon och kväll, medan utbrottet pågår i denna omfattning.

Här är en artikel om framtida tänkbara scenarier för vulkanutbrottet:
http://islandsgeologi.blogspot.com/2014/09/scenarier-for-holuhraunseldarna.html

11.09.2014 - 20:30
Per Ekström
per@per.is

Jordskalv på 5,2

http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/
I natt, just efter midnatt kom ett jordskalv på 5,2 i den södra delen av Bárðarbunga kratern (calderan). På kartan här till vänster ser man jordskalven de senaste 48 timmarna. Klicka på kartbilden, så kommer du till vädertjänstens jordskalvsrapportering, som uppdateras med 10 min. intervall.
Lavflödet fortsätter med oförminskad styrka i de numerade benämnda Holuhraunseldarna. Lavan fortsätter att rinna mot nordost och fyller allt mera ut i älvfåran för Jökulsá á Fjöllum. Efter ett par dagar räknar vetenskapsmännen med att lavan nått över hela äkvfåran och då däms vattnet i älven upp tills det rinner över lavavallen.

Här är en översikt över tilltänkta scenarier för hur vulkanutbrottet kan utvecklas:
http://islandsgeologi.blogspot.com/2014/09/scenarier-for-holuhraunseldarna.html

11.09.2014 - 06:00
Per Ekström
per@per.is

onsdag 10 september 2014

Scenarier för Holuhraunseldarna

Här har jag översatt en artikel som prof. Magnús Tumi Guðmundsson och Páll Einarsson publicerade på webben för "Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands (Islands Unis Geologiska Institution).


Spekulationer om nedsjunkningen av calderan i Bárðarbunga och tänkbara scenarier


Nedsjunkningen, som har inletts i Bárðarbunga, skapar talsvärd osäkerhet om hur skeendet fortskrider, men något liknande det här inte skett på Island sedan Askjasjön bildades.

Sådana nedsjunkningar eller förkastningar är dock inte ovanliga i ett globalt perspektiv. Calderan i vulkanen Piton de la Fournaise på ön Reunion i Indiska Oceanen sjönk ned ca 340 m på 10 dagar år 2007 medan ett omfattande utbrott pågick i vulkansluttningarna. Fernandina calderan på Galapagos sjönk ca 300 m år 1968 under liknande förhållanden. Motsvarande händelser förekom på Kamtjatka 1975-76 (Tolbachik). Askjasjön började att bildas i rörelser i jordskorpan som pågick 1874-75 och insjön fick sin nuvarande form efter några år. Ett utbrott längs en vulkanspricka förekom i Sveinagjá, 50-60 km norr om Askja och ett stort explosionsutbrott kom i slutet av mars 1875 när ljust vulkanmaterial täckte Östlandet och asknedfall förekom i Norge och Sverige

Det är uppenbart att ett samband förekommer mellan nedsjunkningen i Bárðarbunga och utbrottet i Holuhraun. Det ligger nära till hands att händelseutvecklingen kan förklaras med magmaflödesteorin som lades fram i samband med de s.k. Kröflueldarna: Lava strömmar från Bárðarbunga, längs tunneln som har bildats under Dyngjujökull och kommer så upp i Holuhraun. Men hur ser fortsättningen ut?
Under nuvarande förhållanden kan många scenarier tänkas. De teorier som är mest sannolika är:
(Skisserna har isländsk text, men jag tror att den intresserade kan förstå vad som beskrivs i de tre bilderna, texterna ovanför respektive bild förklarar på svenska vad som antas ske, PE:s anm.).

1.       Nedsjunkningen upphör före det blir stort och utbrottet i Holuhraun planar ut.
Scenario A


2.       Nedsjunkningen fortsätter och kan bli upp till några hundra meter samtidigt som utbrott fortsätter i Holuhraun eller under Dyngjujökull. Man kan räkna med att utbrottet blir långvarigt och dess omfattning kan räknas i kubikkilometer före det är över. Om vulkansprickan växer mot söder eller om utbrott kommer på nytt ställe kan man räkna med glaciärflod och asknedfall. Det är inte uteslutet att en ny spricka söker sig mot sydväst, uppstår under glaciären söder om kratertoppen (söder om Bárðarbunga, PE:s anm.), eller utanför glaciären.
Scenario B


3.       Magman söker sig upp i förkastningssprickan och ett utbrott kommer i calderan. Ett sådant utbrott kommer kunna smälta stora mängder is och förorsakat en omfattande glaciärflod.
Det kan också hända att vattnet hålls inom calderan om nedsjunkningen pågått länge före utbrottet kommer. Då kommer detta vatten senare i en omfattande glaciärflod. När utbrottet når igenom glaciärisen förändras det i ett explosionsutbrott och konsekvensen blir asknedfall
Scenario C


Situationen är osäker och det är inte möjligt att säga vilkety scenario som är mest sannolikt just nu.

Magnús Tumi Guðmundsson och Páll Einarsson

Vulkanutbrottet 10 sep - Utbrottets 11:e dag - Om lavans utbredning och möjliga framtids scenarier.

Lavans utbredning 10.9.2014 kl 09:00.
Bild: Jarðvísindastofnun HÍ
Vulkanutbrottet pågår nu den 11:e dagen. Det började den 31 aug 2014. Redan nu kan man säga, att detta utbrott är i större format vad gäller lavamängd som kommer upp ur sprickan. Vetenskapsmännen säger att ett så här stort lavautbrott har inte förekommit sedan på 1800-talet.
Bilden här intill visar utbredningen i morse kl 9. Som jämföresle nämndes i dag att lavaområdet skulle täcka 1/3 av Manhattan.
Lavan rinner huvudsakligen i NÖ och ut i älvfåran för Jökulsá á Fjöllum, den stora glaciärälven från Vatnajökull. Vattnet kommer än fram och runt lavan, men det måste söka sig längre till öster. Man kan säga att lavan bygger upp en dammvägg mot norr och mot fjället Vaðalda, som är 910 m ö.h.
Lavan rinner ut i älven Jökulsá.
Bild: skärmbild www.mbl.is / Facebook
Här på bilden kan man se hur lavan bygger upp en vägg. Lavan har nått fast berg under berget Vaðalda.

Holuhraunseldar
Islänningarna har som tradition att kalla stora utbrott för "eldar". Man benämnde t.ex. det stora vulkanutbrottet 1783 - 1784 för "Skaftáreldar" och vulkanutbrottet i Krafla 1975 -1984 kallas "Kröflueldar". Vetenskapsmännen har nu föreslagit att man inte längre talar om "vulkanutbrottet i Holuhraun" utan i stället om "Holuhraunseldarna". Tips om uttalet: "au" uttalas på islenska som "öi". oh "h" uttalas ljudande i detta fornnordiska språk.

Mycket av giftiga gaser
De senaste dagarna har man uppmätt mycket av giftiga gaser från vulkanutbrottet, särskilt i närmrådet runt utbrottet. De som har tillstånd att vistas där ska ha gasmätare på sig och gasmasker till hands. Den kraftiga hettan i lavan gör att vindvirvlar uppstår och gas kan komma snabbt över området även om man är i lovart.
I dag uppmätte man rekordhöga svaveldioxid-halter vid Reyðarfjörð och folk rekommenderas hålla sig inomhus. Luftkonditioneringsanläggningar bör stängas av o.s.v.

Möjliga händelseutvecklingar
Vetenskapskommittén inom befolkningsskyddet (en särskild expertgrupp som bildats för att följa med utvecklingen)  höll möte i dag och gav ut ett tillkännagivande, där detta främst nämns:
 • Utbrottet uppvisar inte någon minskad kraft
 • Luftföroreningar registreras nu vid östfjordarna och på norra Island
 • Mycket av giftiga gaser är i närområdet vid utbrottet
 • 80 jordskalv har registrerats från midnatt (kl 11:30), de största 5,5 och 4,9 i den norra delen av Barðarbunga calderan.
Man skissar upp följande tänkbara scenario:
 • Sjunkningen av bottnen i calderan i Barðarbunga upphör innan det blir stort och lavautbrottet i Holuhraun planar ut.
 • Stort utbrott i Barðarbunga. Utbrottet i Holuhraun blir långvarigt eller ökas.
 • Det är möjligt att sprickan förlängs mot söder in under Dyngjujökull och förorsakar glaciärflod och asknedfall. Det är också möjligt att sprickor öppnas på andra ställen under glaciären.
 • Stor nedsjunkning i calderan i Barðarbunga och utbrott i förkastningsspickorna. Ett sådant utbrott kan smälta mycket av glaciäris och förorsaka en mycket stor glaciärflod.
 • Andra scenarier är också möjliga.
Jarðvísindastofnuns artikel på isländska finns här. Förstås svårt att läsa för den som inte kan isländska, men i artikeln finns några goda skisser, som förklarar rörelserna i Barðarbunga. Jag räknar med att den intresserade kan förstå dessa skisser. Klicka här.
Här har jag översatt artikeln till svenska
http://islandsgeologi.blogspot.com/2014/09/scenarier-for-holuhraunseldarna.html

Vädertjänsten har markerat området över Barðarbunga med orange färgkod för flyget och gul färgkod över kraterna Askja.

10.09.2014 - 16:15, uppdat. kl.19:37
Per Ekström
per@per.is
Lavaområdet nu 20 kvkm

Lavafältet från vulkanutbrottet i Holuhraun förstoras för varje dag och uppskattas till drygt 20 kvkm nu (i går kväll 9 sep). Vetenskapsmännen har haft svårt att mäta området, då lavan rinner ut i älven. Lavan nådde ca 1 km längre fram i går, mot i medeltal 500 m per dygn förut.

Prof Magnús Tumi Guðmundsson sade i en intervju med den isländska TV:n att man verkligen är orolig för vad som sker om ett utbrott kommer i Barðarbunga. Det är mera sannolikt nu än tidigare, eftersom bottnen på calderan fortsätter att sjunka, nu är sänkningen närmare 20 m.

10.09.2014 - 06:15
Per Ekström
per@per.is

tisdag 9 september 2014

Vulkanutbrottet - dag 10

Lavaflöde. Foto: Jarðvísindastofnun HÍ
Vulkanutbrottet fortsätter med samma kraft som de senaste dagarna. Lavaflödet fortfarande omfattande och nu säger geologerna att detta lavautbrott är det största sedan 1800-talet.
De goda nyheterna är fortfarande att lavan strömmar ut på glaciärlöst land och relativt plant. Lavan fortsätter att fylla upp i älvfåran för Jökulsá och älvens vatten, som är smältvatten från glaciären, söker sig längs med lavan österut. Inga lavaexplosioner har ännu setts när lavan kommer i beröring med vattnet.
Pseudokratrar bildas när lava rinner ut i vatten. Exempel på det finns runt om på Island, bl.a. de s.k. Skútustaðakratrarna vid Mývatn. Men än har man inte sett sådana bildas i detta utbrott. Troligen måste kraftigare lavaflöde komma för att det ska ske.

Mesta oron för dagen är att utbrottet spyr ut ganska mycket av giftiga gaser, framförallt SO2, dvs svaveldioxid, som förvandlas till svavelsyra när ämnet blandas med vatten, som kan ske i lungor hos människor.
Vetenskapsmännen, som är i området, bär alltid gasmätare och gasmasker med sig och har vid upprepade tillfällen i dag och i går varit tvungna att dra sig undan när vindriktningen ändras i kring den heta lavan.

I dag har inga stora jordskalv registrerats hittills och ingen rapport har publicerats om fortsatt förkastningssänkning i Barðarbungacalderan, som har sjunkit över 18 m under den tid som aktiviteten pågått, från den 16 augusti.

09.09.2014 - 19:00
Per Ekström
per@per.is

Skalv på 5,4 i natt

Enligt den amerikanska jordskalvsinstitutionen USGS förekom ett skalv på 5,4 på Richter i natt vid Barðarbunga. Åter allstå ett relativt kraftigt skalv i området. Den isländska vädertjänsten har inte granskat skalvet än i skrivande stund.

Utbrottet fortsätter i samma omfattning som de senaste dagarna.

09.09.2014 - 06:10
Per Ekström
per@per.is

Uppdatering 09.09.2014 - 07:00:
Veðurstofa Íslands (väderlekstjänsten) har granskat skalvet och meddelar att skalvet i natt var 5,2 på Richter. Rätt ska vara rätt.

måndag 8 september 2014

Utbrottets nionde dag: Jordskalv och Barðarbungakratern sjunker

På utbrottets nioende dag kan följande rapporteras:
 1. Sedan midnatt har 6 jordskalv större än 3 på Richter rapporterats, det största 5,0 kl. 14:47. De stora skalven är flest vid Barðarbunga calderan.
 2. Lavaflödet är fortfarande stort (100-200 kbm/s) i vulkankratrarna i Holuhraun. Det talas nu om att detta utbrott är ett av de största lavautbrotten sedan 1800-talet. Lavan har nu nått ut i Jökulsá och älven rinner nu runt lavan till öster och har ännu tillräckligt utrymme. Om lavan fortsätter att strömma ut i älvfåran kan älven dämmas upp.
  Lavan täcker nu närmare 20 kvkm stort område, men breder fortfarande ut sig på slättlandet vid Holuhraun.
 3. Calderan vid Barðarbunga har sjunkit ned ca 18,5 m sedan jordskalven började den 16 aug. Man mätte fördjupningen i glaciären i dag. Detta är ca 2,5 m ytterligare ned från den förra mätmingen i går morse. Även om detta är den största sänkning man sett sedan mätningar inleddes i mitten på 1900-talet, så är många exempel på större förkastningssänkningar, t.ex. Askja kratern sjönk över 200 m år 1875.
Här nedan är den kartskiss som Unis geologiska institut publicerade i dag och som visar hur mycket kraterns (calderans) yta har sjunkit sedan 16 aug.


08.09.2014 - 21:45
Per Ekström
per@per.is

Lavafältet 18,6 kvkm

Kartbild från Islands Universitet. Det oranga fältet visar
lavafältets utbredning.
Islands Universitets geologiska institution (isl. Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands) gav ut sin rapport om vulkanutbrottet för en kort stund sedan.

Där kommer bl.a. fram att lavafältet täcker nu 18,6 kvkm (7.9.) och är över 14 km långt. Lavan har börjat rinna ut i glaciärälven Jökulsá, men förosakar ingen fara, eftersom vattnet rinner åt sidan och förbi lavan. Landområdet på platsen är platt och vattnet finner lätt vägen förbi. Lavafältet har förlängts med ca 400 m mot nordost från situationen i går eftermiddag.

Vetenskapsmännen var i går tvungna att överge området tre gånger p.g.a. gasföroreningar. Vindriktningen ändrar ständigt och gör det svårt att hålla sig i säkerhet på lovart sida om utbrottet.

Universitet har också publicerat några fina bilder från utbrottet, tagna i dag 8.9.:

Jarðvísindastofnun HÍ
Länk: https://www.facebook.com/jardvis?fref=ts

Vulkanutbrottet i Holuhraun fortsätter men stabilt läge

Jordskalven de senaste 48 timmarna.
Källa: http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/#view=map
Vulkanutbrottet i Holuhraun fortsätter i samma omfattning som tidigare. Jordskalvsaktiviteten har minskat och i natt har inget stort jordskalv registrerats, förutom ett för en stund sedan, kl 06:15 som beräknats preliminärt till 4,4 på Richter.

Prof. Magnús Tumi Guðmundsson säger i en intervju med Morgunblaðið i dag aå calderan i Barðarbunga fortsätter att sjunka ned och så länge det pågår kan vi räkna med att utbrottet fortsätter.

Lavaströmmen fortsätter i ostlig riktning och håller nu på att ta sig över älvfåran vid Jökulsá. Man följer med utvecklingen där och hur vattnet i älven kommer att bete sig.

Mycket svaveldioxid har uppmätts på östra Island. Det kan vara fråga om hälsofarliga halter. Myndigheterna avser att sätta upp flere mätstationer för att bättre följa med läget.

08.09.2014 - 07:20
Per Ekström
per@per.is

söndag 7 september 2014

Lavan har nått fram till Jökulsá - jordskalv på 5,4

Lavan från vulkanutbrottet i Holuhraun nådde nu i morse fram till Jökulsá, vilket man förutspått att skulle ske i dag. Lavautbrottet fortsätter alltså med oförminskad styrka.
Vattenånga stiger upp mot himlen där den heta lavan kommer i kontakt med glaciärälvens vatten.

Det är svårt att se något på webbkameran från Mila, eftersom vindriktningen verkar ligga mot kameran och röken och ångan från lavan skymmer bilden.
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

Kl 07:07 i morse kom ett större jordskalv i Barðarbunga, 5,4 på Richter.

07.09.2014 - 09:10
Per Ekström
per@per.is

Uppdatering 07.09,2014 - 21:30:
Lavan från vulkanutbrottet, som i morse nådde fram till Jökulsá:s västligaste flöden, har nu fyllt ungefär hälften av den älvfåran. Det ställer inte till några problem för tillfället, där vattnet finner sig led förbi lavan till öster. Det är flakt land och vattnet har tillräcklig plats än så länge. Men om älvfåran stängs helt, då dämms vattnet upp och ingen kan nu säga vart det söker sig.
Tillsvidare bildas bara vattenånga vid lavakanten och inga explosioner förekommer.

Giftiga gaser sprids i luften och myndigheterna har varnat folk på norra och östra Island för de farliga gaserna och att folk ska helst hålla sig inomhus.

Här nedan en bild, som Ómar Ragnarsson tog i dag.

Lavan flödar nu ut i Jökulsá och har idag (7.9.) kommit halvvägs ut i älvens västligaste fåra.
Foto: Ómar Ragnarsson / RÚV www.ruv.is

Vulkanutbrottets 8:e dag

Webbkamerabild från Mila kl 07:29 i morse.
Källa: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
Gomorron alla intresserade!

Vulkanutbrottet fortsätter i samma omfattning som de senaste dagarna. Jordskalvsaktiviteten är nu mest koncentrerad till Barðarbunga och till den norra ändan på den underjordiska magmatunneln, samt vid Herðubreiðartögl, som är NÖ om Askja. Ett större skalv kom i natt i Barðarbunga, 4,5 kl. 03:27.

Den stora frågan i dag är om lavan ska nå fram till glaciärälven Jökulsá á Fjöllum och därmed komma i kontakt med större vattenmängder. Vad händer då? Vattnet förångas och lavan finfördelas och viss aska kan uppstå.

Ovisshet är fortfarande om vad som sker i Barðarbunga, där man i går konstaterade landsänkning på upp till 15 m i mitten av calderan. Man bedömer fortfarande att det ett utbrott i calderan kan vara sannolikt.

07.09.2014 - 07:40.
Per Ekström
per@per.is

lördag 6 september 2014

Nattlig bild av vulkanutbrottet

Vulkanutbrottet fortsätter med oförminskad styrka. Här är en bild från Milas webbkamera nu ikväll kl 21:31.

Just nu är vetenskapsmännen mest oroliga för att något mera allvarligt ska hända i Barðarbunga.

06.09.2014 - 21:33
Per Ekström
per@per.is

Länk: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

Uppdatering 06.09.2014 - 21:54:
Här är en fin bild från Landsat satelliten i dag, när det var klart över Island.
 
 
 
 
 
 
 
Uppdatering 06.09.2014 - 23:50: 
Här är en kartbild från Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. På den ses förändringarna under dagen. Det oranga området är lavan som den var i morse, den 6 sep och den gula linjen markerar lavans yttre kant i kväll den 6 sep.
 


Barðabunga calderan har sjunkit 15 m ned

Barðarbunga nämns ibland som modervulkanen på Island, för under den är en s.k. hot spot, dvs. där är het magma direkt under. Sådana punkter finns bara på några få ställen på jordklotet, t.ex. på Hawai förutan under Island.

Därför är området så aktivt. Det är också från Barðarbunga som det nu pågående utbrottet får sin lava och sin energi.

Geologerna har nu konstaterat att calderan (kratern) i Barðarbunga har sjunkit. I mitten är sänkningen 15 m. Det är den mesta jordskorpssänkning som man sett sedan mätningar inleddes.
När vulkanen Askja hade utbrott 1875 beräknar man att calderan som då bildades sjönk flere hundra meter och den stora kratersjön vid Askja bildades. Men, som sagt sedan moderna mätningar inleddes, då är den förändring som nu registrerats det mesta man upplevt.

Orsaken till att calderan sjunker är att magmabehållaren nu töms i samband med vulkanutbrottet och då sjunker markytan ned.

Uppdatering 06.09.2014 - 19:40:
Prof. Magnús Tumi Guðmundsson säger att detta är verkligen stora saker på gång. Vid sådana stora omvälvningar i jordskorpan är det sannolikt att något sker, och "att det kan bli nyheter från händelserna". Det finns all anledning av följa väl med vad som sker. Där är tjock glaciär. Barðarbunga är den största calderan på Island.

Här nedan är en kartbild, som Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands (Islands Universitets geologiska institut) har utarbetatr och som de publicerade i dag. På kartan betecknar färgnyanserna sänkningens omfattning. Man jämför med läget i juni detta år.

Länk: http://jardvis.hi.is/bardarbunga_sig_jokulyfirbords_bradabirgdakort

 
06.09.2014 - 17:20
Per Ekström
per@per.is

Jordskalv på 5 i natt

Jordskalvsöversikt 6.9.2014
Länk: http://en.vedur.is/
Vulkanutbrottet fortsätter i samma omfattning som i går, dvs. ur två olika kratersprickor, dels den som öppnades på söndagen den 31 aug och dels den nya som sågs först i går. Lavaflödet är i samma storleksgrad som i går.

I morse kl 05:40 kom ett jordskalv på 5,0 på Richter vid Barðarbunga. Några hundra skalv har registrerats det senaste dygnet.

Området är fortfarande avstängt.
Här är länken till webbkameran hos Mila. Den visar "live" från utbrottet:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

06.09.2014 - 09:20
Per Ekström
per@per.is

Här är en flott bild av utbrottet, tagen i går, 05.09.2014.
Vulkanutbrottet i Holuhraun. Foto: Amazing Tours Iceland/Facebook. ©Thomas Graics

fredag 5 september 2014

Utbrottet förändras

MODIS Nasa bild i dag kl 12:52. Här ses utbrottet på satellitbilden. Källa: Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands

Karta som visar det första vulkanutbrottets lavafält i dag den 5 sept. och det nya utbrottsområsets södra spets. Som synes betydligt närmare glaciären. Källa: Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands.

På MBL:s bild ses hur nära glaciären den nya sprickan är.
Källa: Facebook / mbl.is
I dag på den sjätte dagen av vulkanutbrottet har utbrottets karaktär ändrats. En ny spricka öppnades någon kilometer söder om den nuvarande sprickan och närmare glaciären. Vulkanutbrottet i den sprickan är bara 1 - 2 km från glaciärkanten. Det är också här som man tidigare upptäckte sprickor på marken och där under ligger magmatunneln. Geologerna har också sett att fördjupningarna i glaciären ovanför utbrottet har utvidgats och sjunkit ytterligare och en ny däld har uppstått i glaciären. Det tyder på jordvärmeaktivitet, eller kanske lavaupprott under isen.
Det kan hända att vi nu kan se en sorts karaktärsförändring i utbrottet. Aktiviteten flyttar sig närmare glaciären och därifrån som lavan kommer. Förändringarna i glaciären tyder också på att något händer under glaciären.

Kommer vi att få se att utbrottet bryter igenom markytan under glaciären och att stora mängder av smältvatten flödar ned längs med Jökulsá och om det blir stora mängder smältvatten kan det bli fråga om en flodvåg som förorsakar skador på anläggningar.

Här är en bild av fotografen Páll Stefánsson om pressfotografens farliga liv.

Ny rapportering kommer i morgon lördag på förmiddagen. Då ska jag skriva om utvecklingen under natten och morgonen.


Om du vill följa med "live" kan du titta på länken hos Mila:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

05.09.2014 - 20:00
Per Ekström
per@per.is


Besökare