fredag 23 februari 2018

Jordskalv vid Grímsey

Under de senaste veckorna har den lilla ön Grímsey norr om Island fått känna på tusentals jordskalv. Det största var 5,2M och flere mellan 3 och 5. Sådana skalv är kännbara. Tusentals mindre skalv har förekommit. 
Skalv vid Grímsey 23/2 2018 (48 timmar). Källa: Islands meteo
Detta område är en välkänt jordskalvsbälte och där har förekommit relativt kraftiga skalv tidigare. Detta jordskalvsbälte kallas Tjörnes-bältet och markerar gränsen mellan de tektoniska plattorna. På bilden här till vänster ses skalven märkta med olika färger de senaste 48 timmarna. Rött är de senaste, orange lite äldre, gula ännu äldre och blåa prickar är de äldsta de senaste 48 timmarna. Den lilla svarta triangeln väster om de många skalven är en mätstation på ön Grímsey.

På nästa bild här nedan till vänster visas jordskalvsbältet i detta s.k. Tjörnesbälte.
År 1868 förekom ett vulkanutbrott på havsbotnen i denna zon.
Tjörnes-bältet med sina sprickzoner
 Kontinentalplattorna glider i sär. Den nordamerikanska till väster, ca 1 cm per år i medeltal och den euroasiatiska till öster, ca 1 cm per år. I detta bälte förekommer också sidorörelser som gör att spicklinjerna ligger såväl N - S som i NV - SO. Som ses på kartbilden så är det tre huvudlinjer, Grímsey-linjen, Húsavík-linjen och Dalvík-linjen. Vid Dalvík var t.ex. ett kraftigt skalv år 1934.

Nu är frågan om den intensiva aktiviteten vid Grímsey betyder någon fortsättning och om något mera allvarligt är på gång. 
För närvarande bedöms ingen risk föreligga för vulkanutbrott eller allvarligare jordskalv i området.

23.2.2018
Per Ekström
per@per.is

http://per804.wixsite.com/perekstrom
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare