torsdag 8 oktober 2015

Skaftárfloden den största i mannaminne

Det blev en betydligt större flod än man räknade med. Maxflödet var som högst över 2000 kbm/s, kanske upp mot 3000 kbm/s enligt vissa uppgifter. Vattnet har flödat vitt och brett ned mot ringvägen. Bron vid Eldvatn vid Eystri-Ásar är stängd, eftersom flodvattnet har spolat bort understöd vid det östra brofästet, som hänger mer eller mindre i luften.
Några bondgårdar har fått sina åkrar och vägar bortspolade, men ingen människa har kommit till skada, vilket är det viktigaste.
Detta var den största flod man sett sedan mätningar inleddes 1970 och den största i mannaminne. Översvämningar vida och jordmassor har spolats bort. Det kommer sannolikt att ta en tid innan man kunnat bedöma alla skador som denna flodvåg har förorsakat.

Det började i slutet av september när mätinstrument registrerade sänkningar av glaciärisen över den östra Skaftárketillinn. Då anade man att en flodvåg var på kommande ned längs Skaftá. Det var första gången som man kunde mäta dessa rörelser, därför att man hade satt upp GPS-instrument i området. Glaciärisen skulle komma att sjunka mellan 70 - 80 m. Man anade då att det var en stor flodvåg som skulle komma om några dagar.

När sedan vattnet hade nått ut till kanten av glaciären efter ett par dagar så kunde man få det bekräftat.

Bild från mbl.is och mbl:s FB-sida.
Nu efteråt har man som sagt kunnat mäta vattenflöden upp mot 3000 kbm/s. Det är betydligt större än tidigare registrerade "hlaup". Diagrammet här ovan visar jämförelser med tidigare större flodvågor åren 1995, 2006 och 2008. Platsen är vid Eldvatn vid Ása, dvs. nära den plats där bron nästan spolades bort. Se bilden här till vänster.
Nu börjar vattnet sjunka undan, men det nådde nästan upp till vägbanan på riksväg 1 (ringvägen) vid Eldhraun. Fortfarande är stora vattenmängder i området och platser som aldrig förr legat under vatten gör det nu.
Skadorna är stora längs flodfåran. Åkrar, betesängar, vägar och en massa moränmassor har spolats bort. Den s.k. norra Fjallabaksleden (Fjallabaksleið nýrðri) har spolats bort på ett några hundra meter långt vägavsnitt vid Hólaskjól.

Island är ett land där naturkrafterna formar landskapet bokstavligt talat. Allt det har sitt ursprung i den geologiska aktiviteten. Uttrycksformerna är vulkanutbrott, jordskalv, jordvärme och som i detta fall smält glaciäris där heta källor under glaciären smälter stora vattenmängder, som förr eller senare bryter sig väg genom eller under glaciären och ut mot lägre belägna områden.


Bilderna här ovan är från vädertjänstens webb, där annat inte angivits.

08.10.2015
Per Ekström
per@per.is

fredag 2 oktober 2015

Floden i Skaftá nu 2000 kbm/s

Vädertjänstens vattenmätare vid Sveinstindur
Flodvågen (hlaup) i Skaftá, SV om Vatnajökull har nu nått över 2000 kbm/s. Därmed är flödet det mesta man registrerat på tiotals år och sedan officiella vattenflödesmätningar började.
Detta följer prognoserna som man gjorde efter att istäcket började sjunka ned över den östra vattenansamlingen (Eystri Skaftárketill). Tack vare GPS instrument kunde man nu för första gången mäta när isen började sjunka ned. Den rörelsen har nu planat ut och sänkningen är drygt 60 m.
Hittills har vattenflödet inte medfört några avsevärda sakdor, men fjällvägen vid Hólaskjól har stängts av p.g.a. att flodvattnet översvämmar vägen.
Det förefaller nu på morgonen som om flödet närmar sig maximum. Det kan man se på diagrammet över flödet och att linjen nu planar ut.
Flödet kommer nu att nå ner mot Eldhraun och kan skada huvudvägen, ringväg nr 1. Men det finns alternativa vägar, så det kommer inte att helt skära av vägförbindelserna.

Följer med här och rapporterar om fortsättningen.

02.10.2015
Per Ekström
per@per.is

Besökare