onsdag 28 juni 2017

Jordskalv norr om Island, Kolbeinsey


Jordskalv på och runt Island de senaste två dygnen
Under de senaste dygnen har en serie jordskalv på den s.k. Kolbeinseyjarhryggur, som ligger drygt 200 km norr om Island. Det är en känd jordskalvslats, som ligger på kontinentalsprickan.
Kolbeinsey är ett litet skär som har betydelse för avgränsningen av Islands ekonomiska zon, 200 sjömil. Ön ligger på den isländska landsockeln och 200 mils zonen räknas därifrån. Den lilla ön är utsatt för stark erosion från oceanens vågor, och man har bl.a. byggt en helikopterplatform för att motverka erosionen och hålla ön "levande" ovanför havsytan.

På kartbilden här till vänster ses de gröna stjärnorna norr om Island vid Kolbeinsey.  Grön stjärna betyder skalv som är över 3 på Richter-skalan.

28.6.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is
www.per804.wixsite.com/perekstrom

Besökare