tisdag 23 juni 2015

Ånga ses vid Holuhraun - inget nytt utbrott

Ómar Ragnarsson, flygare, fotograf och massmediaman, m.m. flög över Holuhraun härom dagen och tog en fin bild över området. Där ser man bl.a. att ganska mycket ånga stiger upp från lavan, som kom upp i utbrottet 2014-2015. Du kan läsa mer om det i äldre artiklar här på denna blogg
Förklaringen är att vatten i älvarna från glaciären, främst Jökulsá, kommer i beröring med lava, som fortfarande är het. Nu under försommaren ökas vattenmängden p.g.a. att glaciären och snön på den smälter.
Det är alltså inte frågan om att vulkanutbrottet skulle börja på nytt. Inga tecken finns på ökad geologisk aktivitet för närvarande.
Ånga kommer upp från lavan i Holuhraun. Berget Herðubreið ses i bakgrunden. Foto: Ómar Ragnarsson från hans blogg.
23.06.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Besökare