fredag 23 februari 2018

Jordskalv vid Grímsey

Under de senaste veckorna har den lilla ön Grímsey norr om Island fått känna på tusentals jordskalv. Det största var 5,2M och flere mellan 3 och 5. Sådana skalv är kännbara. Tusentals mindre skalv har förekommit. 
Skalv vid Grímsey 23/2 2018 (48 timmar). Källa: Islands meteo
Detta område är en välkänt jordskalvsbälte och där har förekommit relativt kraftiga skalv tidigare. Detta jordskalvsbälte kallas Tjörnes-bältet och markerar gränsen mellan de tektoniska plattorna. På bilden här till vänster ses skalven märkta med olika färger de senaste 48 timmarna. Rött är de senaste, orange lite äldre, gula ännu äldre och blåa prickar är de äldsta de senaste 48 timmarna. Den lilla svarta triangeln väster om de många skalven är en mätstation på ön Grímsey.

På nästa bild här nedan till vänster visas jordskalvsbältet i detta s.k. Tjörnesbälte.
År 1868 förekom ett vulkanutbrott på havsbotnen i denna zon.
Tjörnes-bältet med sina sprickzoner
 Kontinentalplattorna glider i sär. Den nordamerikanska till väster, ca 1 cm per år i medeltal och den euroasiatiska till öster, ca 1 cm per år. I detta bälte förekommer också sidorörelser som gör att spicklinjerna ligger såväl N - S som i NV - SO. Som ses på kartbilden så är det tre huvudlinjer, Grímsey-linjen, Húsavík-linjen och Dalvík-linjen. Vid Dalvík var t.ex. ett kraftigt skalv år 1934.

Nu är frågan om den intensiva aktiviteten vid Grímsey betyder någon fortsättning och om något mera allvarligt är på gång. 
För närvarande bedöms ingen risk föreligga för vulkanutbrott eller allvarligare jordskalv i området.

23.2.2018
Per Ekström
per@per.is

http://per804.wixsite.com/perekstrom
 

söndag 19 november 2017

Öræfajökull - evakueringsplan utarbetas

Öræfajökull, okt 2017. Foto: Per Ekström
Efter de senaste dagarnas undersökningar vid Öræfajökull har myndigheterna beslutat uppgöra en evakueringsplan för områdena runt glaciären och vulkanen som finns under den.
Denna vulkan är mycket kraftig och har haft två utbrott under historisk tid. Särskilt utbrottet år 1362 var mycket förödande och krävde en mängd dödsoffer och ödelagde gårdar och bosättningar.
Ifall ett liknande utbrott skulle komma, är det viktigt att ha en beredskapsplan och därför har man nu sagt att en sådan plan ska utarbetas inom den närmaste framtiden i samarbete med de lokala myndigheterna.

I värsta fall kan man ha mindre en en timme på sig att evakuera folk från det att ett vulkanutbrott noteras.

Planen ska främst lägga fram planer för hur man kan avspärra området och evakuera folk. Detta är ett mycket populärt besöksområde för turister med bl.a. Jökulsárlón, Skaftafell och Ingólfshöfði inom området.

19.11.2017
Per Ekström
per@per.is
http://per804.wixsite.com/perekstrom

lördag 18 november 2017

Öræfajökull gör sig beredd för utbrott

Vatnajökull med Öræfajökull längst i söder.
De färgade prickarna är jordskalv de senaste 48 timmarna
Skärmdump från www.vedur.is

Islands kanske farligaste vulkan, Öræfajökull, har uppvisat tecken på att ökad jordvärmeaktivitet under glaciären. Ökad ledningsförmåga har uppmätts i en av glaciärälvarna, Kvíá. Det är tecken på smältvatten från jordvärme. Idag flög vetenskapsmän över glaciären och de kunde bl.a. konstatera att det bildas försänkningar i glaciären, som också tyder på att den smälter underifrån.
Öræfajökull är den sydöstra delen av den stora Vatnajökull och i den finns Islands högsta fjäll, Hvannadalshnjúkur, som är 2110 m ö.h. 
Öræfajökull vulkanen har haft två utbrott under bosättningstiden. År 1362 var ett mycket förödande utbrott när heta gaser och aska slog ut bebyggelsen SV om glaciären och många omkom. Efter det kallas området "Öræfi", som betyder ödemark. År 1767 var det andra utbrottet, men det var inte lika förödande som det förra.
Det är därför med stor respekt som vetenskapsmännen följer med aktiviteten i denna vulkan.
Man är dock noga med att påpeka, att inga direkta tecken på vulkanutbrott eller vulkanisk aktivitet föreligger för närvarande, men man har höjt beredskapen och följer väl med.

Jag kommer att rapportera mera här om ytterligare anledning finns.

18.11.2017
Per Ekström
per@per.is

lördag 21 oktober 2017

Jordskalv vid Selfoss

Det senaste dygnet har en serie av jordskalv förekommit på sydlandet, rätt utanför Selfoss.
 På kartan här intill är det märkt med en grön stjärna. Skalvet uppmättes till 4,1 på Richter och kom kl.21:50 igår kväll. Epicentrat var drygt 6 km ESE om Selfoss. Hittills har uppmätts fyra skalv över 3 på Richter och sammanlagt drygt 400 skalv. Skalven har känts väl i Selfoss, men även i huvudstadsregionen har man märkt dem. I Selfoss har bokhyllor ruskat och en del föremål fallit i golvet och gått sönder.
Geologerna utesluter inte att ett större jordskalv kan komma. 
Dessa skalv ligger på det s.k. jordskalvsbältet på sydlandet och där har i historisk tid förekommit skalv upp mot 6,5 på Richterskalan.

21.10.2017
Per Ekström
per@per.is


 

onsdag 28 juni 2017

Jordskalv norr om Island, Kolbeinsey


Jordskalv på och runt Island de senaste två dygnen
Under de senaste dygnen har en serie jordskalv på den s.k. Kolbeinseyjarhryggur, som ligger drygt 200 km norr om Island. Det är en känd jordskalvslats, som ligger på kontinentalsprickan.
Kolbeinsey är ett litet skär som har betydelse för avgränsningen av Islands ekonomiska zon, 200 sjömil. Ön ligger på den isländska landsockeln och 200 mils zonen räknas därifrån. Den lilla ön är utsatt för stark erosion från oceanens vågor, och man har bl.a. byggt en helikopterplatform för att motverka erosionen och hålla ön "levande" ovanför havsytan.

På kartbilden här till vänster ses de gröna stjärnorna norr om Island vid Kolbeinsey.  Grön stjärna betyder skalv som är över 3 på Richter-skalan.

28.6.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is
www.per804.wixsite.com/perekstrom

lördag 8 april 2017

Barðarbunga gör sig påmind

Här från Island är inte några stora vulkannyheter under den senaste tiden. Men under ytan är alltid något på gång. Hekla är redo för utbrott, säger geologerna. Barðarbunga gör sig påmind. Vi avvaktar bara och följer med. Jag kommer att rapportera här om något nytt sker.

Bárðarbunga

Bárðarbunga, huvudvulkanen i glaciären Vatnajökulls norvästra del, är den aktivaste vulkanen på Island. Den är inte bara en vulkan, den är ett helt vulkansystem. Ubrott de senaste 20 åren har haft sitt ursprung i samma vulkansystem, men kommit upp till markytan på olika ställen. 1996 var det i Gjálp, 1998 i Grímsvötn och 2014/15 i Holuhraun.
Jordskalv de senaste 48 timmarna. Skärmdump från www.vedur.is
Särskilt efter utbrottet i Holuhraun finns det all orsak att följa med Bárðarbunga. På fredagen kom en serie av jordskalv, det största 4,1 på Richter-skalan.
Sedan dess har det varit lugnt.

Hekla

Vulkanen Hekla är redo för utbrott. Läs mer om det här:
Hekla klar för utbrott

08.04.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

torsdag 17 november 2016

Lugnt på vulkanfronten

Sedan mitt senaste inlägg har det varit lugnt beträffande Islands vulkaner och på jordskalvsfronten.
Katla har varit lugn i oktober och hittills i november.
Hekla visar heller inga tecken på utbrott och Barðarbunga ligger lågt.
Det enda noterbara beträffande jordskalv är en serie av skalv just norr om Grímsey, men alla små.

En serie småskalv ca 10 km norr om Grímsey
Grimsey ligger i ett känt jordskalvsbälte och de senaste dagarna har en serie skalv förekommit där, alla relativt små. Grímsey är vid den svarta triangeln på kartbilden här till vänster (i mitten just ovaför 66,5 gr. N). Den röda punkten är det senaste skalvet som var 2,2 på Richter.

Här i denna länk kan man se detaljerade uppgifter om de senaste skalven:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/tjornes-small/#view=table

17.11.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Besökare