lördag 21 oktober 2017

Jordskalv vid Selfoss

Det senaste dygnet har en serie av jordskalv förekommit på sydlandet, rätt utanför Selfoss.
 På kartan här intill är det märkt med en grön stjärna. Skalvet uppmättes till 4,1 på Richter och kom kl.21:50 igår kväll. Epicentrat var drygt 6 km ESE om Selfoss. Hittills har uppmätts fyra skalv över 3 på Richter och sammanlagt drygt 400 skalv. Skalven har känts väl i Selfoss, men även i huvudstadsregionen har man märkt dem. I Selfoss har bokhyllor ruskat och en del föremål fallit i golvet och gått sönder.
Geologerna utesluter inte att ett större jordskalv kan komma. 
Dessa skalv ligger på det s.k. jordskalvsbältet på sydlandet och där har i historisk tid förekommit skalv upp mot 6,5 på Richterskalan.

21.10.2017
Per Ekström
per@per.is


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare