fredag 4 mars 2016

Tidigare okända vulkanutbrott 2014

Islands Universitets geologiska institution har analyserat data från rörelser i jordskorpan i inledningsskedet av Holuhraunsutbrottet aug 2014 - feb 2015 och kommit till slutsatsen att fyra vulkanutbrott föregick det egentliga utbrottet i Holuhraun. Det skedde i augusti 2014 några veckor och dagar före det egentliga utbrottet inleddes den 31 aug.

Den som följde med rapporteringen (bl.a. här på min blogg den 23 aug 2014) före det egentliga utbrottet såg nyheter om att vulkanutbrott hade börjat under glaciären vid Bárðarbunga, men geologerna avfärdade detta några dagar senare. Men nu har man konstaterat att utbrott verkligen förekom under glaciären och förklarar varför kratern i Bárðarbunga sjönk ned så mycket. Man räknade med att om det var utbrott så skulle smältvatten från glaciärisen ses i glaciärälvarna, vilket inte skedde. Förklaringen är att vattnet antagligen sökte sig ned genom jordskorpan i de sprickor som bildades när kraterbottnen sjönk ned.

Kartskiss från Islands Universitets
Geologiska Institution
Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geologi vid Islands Universitet, säger i en intervju med den isländska TV-station Stöð 2, att "det är helt klart att det förekom vulkanutbrott under glaciären, troligen på fyra platser i denna händelseutveckling när magmatunneln bildades från Bárðarbunga och norrut mot Holuhraun".

Tre utbrott kom i Dyngjujökull, som är den nordliga utlöparen från Vatnajökull, och ett kom strax sydost om calderan i Bárðarbunga där som cirklarna är inritade nedanför calderan i skissens nedre vänstra hörn.

De jordskalv som förekommit de senaste dagarna är mest troligen p.g.a. att calderan ännu sjunker ned, snarare än att ett nytt utbrott är nära förestående.
"Min uppfattning är att dessa skalv troligen inte är tecken på att vulkanen förbereder sig för ett nytt utbrott i den närmaste framtiden. Sannolikt dröjer det något länge innan ett nytt utbrott kommer. Men vi kan aldrig ta något förgivet. Vi ska följa noga med om förändringar kan konstateras", säger prof. Magnús Tumi Guðmundsson i intervjun med Stöð 2.

04.03.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

torsdag 3 mars 2016

Bárðarbunga vaknar?

Jordskalvskarta från vedur.is
Under de senaste dagarna har calderan vid Bárðarbunga uppvisat viss aktivitet. I kratern har jordskalvsaktiviteten ökat och i går, den 2 mars, var tre skalv på över 3 på Richter-skalan. Det första skalvet över 3 kom klockan 00:34 och sedan kom två skalv tätt inpå varandra kl 10:05. De var 3,3 resp. 3,6 på Richter.
Geologerna har dock inte sagt att dessa skalv skulle vara tecken på ett förestående vulkanutbrott. Men troligen är det fråga om magmarörelser under jordskorpan, liksom var fallet sensommaren 2014 före vulkanutbrottet i Holuhraun.

03.03.2016
Per Ekström
per@per.is

Besökare