torsdag 8 oktober 2015

Skaftárfloden den största i mannaminne

Det blev en betydligt större flod än man räknade med. Maxflödet var som högst över 2000 kbm/s, kanske upp mot 3000 kbm/s enligt vissa uppgifter. Vattnet har flödat vitt och brett ned mot ringvägen. Bron vid Eldvatn vid Eystri-Ásar är stängd, eftersom flodvattnet har spolat bort understöd vid det östra brofästet, som hänger mer eller mindre i luften.
Några bondgårdar har fått sina åkrar och vägar bortspolade, men ingen människa har kommit till skada, vilket är det viktigaste.
Detta var den största flod man sett sedan mätningar inleddes 1970 och den största i mannaminne. Översvämningar vida och jordmassor har spolats bort. Det kommer sannolikt att ta en tid innan man kunnat bedöma alla skador som denna flodvåg har förorsakat.

Det började i slutet av september när mätinstrument registrerade sänkningar av glaciärisen över den östra Skaftárketillinn. Då anade man att en flodvåg var på kommande ned längs Skaftá. Det var första gången som man kunde mäta dessa rörelser, därför att man hade satt upp GPS-instrument i området. Glaciärisen skulle komma att sjunka mellan 70 - 80 m. Man anade då att det var en stor flodvåg som skulle komma om några dagar.

När sedan vattnet hade nått ut till kanten av glaciären efter ett par dagar så kunde man få det bekräftat.

Bild från mbl.is och mbl:s FB-sida.
Nu efteråt har man som sagt kunnat mäta vattenflöden upp mot 3000 kbm/s. Det är betydligt större än tidigare registrerade "hlaup". Diagrammet här ovan visar jämförelser med tidigare större flodvågor åren 1995, 2006 och 2008. Platsen är vid Eldvatn vid Ása, dvs. nära den plats där bron nästan spolades bort. Se bilden här till vänster.
Nu börjar vattnet sjunka undan, men det nådde nästan upp till vägbanan på riksväg 1 (ringvägen) vid Eldhraun. Fortfarande är stora vattenmängder i området och platser som aldrig förr legat under vatten gör det nu.
Skadorna är stora längs flodfåran. Åkrar, betesängar, vägar och en massa moränmassor har spolats bort. Den s.k. norra Fjallabaksleden (Fjallabaksleið nýrðri) har spolats bort på ett några hundra meter långt vägavsnitt vid Hólaskjól.

Island är ett land där naturkrafterna formar landskapet bokstavligt talat. Allt det har sitt ursprung i den geologiska aktiviteten. Uttrycksformerna är vulkanutbrott, jordskalv, jordvärme och som i detta fall smält glaciäris där heta källor under glaciären smälter stora vattenmängder, som förr eller senare bryter sig väg genom eller under glaciären och ut mot lägre belägna områden.


Bilderna här ovan är från vädertjänstens webb, där annat inte angivits.

08.10.2015
Per Ekström
per@per.is

fredag 2 oktober 2015

Floden i Skaftá nu 2000 kbm/s

Vädertjänstens vattenmätare vid Sveinstindur
Flodvågen (hlaup) i Skaftá, SV om Vatnajökull har nu nått över 2000 kbm/s. Därmed är flödet det mesta man registrerat på tiotals år och sedan officiella vattenflödesmätningar började.
Detta följer prognoserna som man gjorde efter att istäcket började sjunka ned över den östra vattenansamlingen (Eystri Skaftárketill). Tack vare GPS instrument kunde man nu för första gången mäta när isen började sjunka ned. Den rörelsen har nu planat ut och sänkningen är drygt 60 m.
Hittills har vattenflödet inte medfört några avsevärda sakdor, men fjällvägen vid Hólaskjól har stängts av p.g.a. att flodvattnet översvämmar vägen.
Det förefaller nu på morgonen som om flödet närmar sig maximum. Det kan man se på diagrammet över flödet och att linjen nu planar ut.
Flödet kommer nu att nå ner mot Eldhraun och kan skada huvudvägen, ringväg nr 1. Men det finns alternativa vägar, så det kommer inte att helt skära av vägförbindelserna.

Följer med här och rapporterar om fortsättningen.

02.10.2015
Per Ekström
per@per.is

tisdag 29 september 2015

Vattenflöde ut Östra Skaftárketillinn

Karta över västra Vatnajökull och Skaftá.
Bild: Skärmdump från www.mbl.is
Ett s.k. hlaup [uttalas: hlöip] (flod) har börjat ur Vatnajökull. I den västra delen av Vatnajökull finns två vattenbassänger under glaciären, på isländska kallas de "katlar" (kittlar). De kallas "vestri" og "eystri ketill" (de röda märkena på kartan här till vänster). Regelbundet när de har fyllts upp av smältande is under glaciären från jordvärme, bryter vattnet sig igenom och s.k. hlaup, eller en sorts flodvåg kommer ner i glaciär älven, som heter Skaftá.
I morse kunde vädertjänstens geologer meddela att man sett att glaciärytan sjunkit dramatiskt vid den östra vattenbassängen och därmed var man säker på att ett nytt hlaup hade börjat. De tar dock flere timmar innan vattnet kommer fram under glaciären. Det är ca 40 km till glaciärkanten. Första då kan man beräkna vattenflödet, men det brukar komma upp i 1400 kbm/s vid sådana hlaup.
Grafen här nedan visar hur isens yta sjunkit ned de 2 - 3 dygnen.

Höjdkurva vid glaciärbassängen "Eystri ketillinn". Skärmdump från www.vedur.is
 
Ett sådant hlaup förekom senast ur denna bassäng år 2010. Normalt brukar det ta 2 - 3 år mellan händelserna. Man har för länge sedan sett att bassängen är fylld, så detta hlaup kommer inte helt oväntat. För något år sedan kom ett litet hlaup ur den västra bassängen.
Det kan dröja 1 - 2 dygn innan vattnet kommer ned til bebyggda områden. Hlaup ur den östra bassängen är oftast större än ur den västra.
Myndigheterna har varnat folk att röra sig nära utflödesplatsen vid glaciärkanten, eftersom vattnet innehåller mycket av svavelvätgas. Man räknar inte med att vattenfloden ska skada vägar och konstruktioner, men vattnet kan flöda upp på fjällvägen vid Hólaskjól och några andra privata vägar.
Jag ska rapportera om något mera av intresse sker.

29.09.2015
Per Ekström
per@per.is

tisdag 21 juli 2015

Holuhraun - Rapport om utbrottet, 11 ton av svaveldioxid

Isländska och utländska vetenskapsmän har samlat uppgifter om vulkanutbrottet i Holuhraun, som pågick under tiden 31 aug 2014 till 27 feb 2015. Detta utbrott är det största sedan Skaftáreldarna 1783-84.
Bl.a. har man beräknat utsläpp av svaveidioxid till 11 milj ton, som är lika mycket som ustläppen från industri, trafik och bosättning i Europa år 2011. Tack vare att utbrottet till stor del pågick under den mörka årstiden och med många stormar var effekterna av utsläppen mindre allvarliga än de skulle varit annars. Solljus omvandlar svaveldioxidgas till svavelsyra och den processen var mindre pga årstiden. De kraftiga vindarna blåste också gaserna ut till havs. Så är området där utbrottet pågick basiskt och det har neutraliserat försurningseffekten. Man kan alltså säga att utbrottet kom på rätt plats och under rätt tid. inte att förglömma att området är långt från bebyggelse.
Skaftáreldarna 1783-84 släppte ut 10 ggr mera svaveldioxid. De började under sommaren 1783 (juni) och därför blev effekterna mycket allvaligare. Man beräknar att 20% av befolkningen, ca. 10.000 personer, omkom i samband med det utbrottet.
 
21.07.2015
Per Ekström
 

onsdag 1 juli 2015

Jordskalv utanför Reykjanes

Jordskalvsaktivitet SV från Reykjanes
Skärmdump från http://en.vedur.is/#tab=skjalftar
Sedan i gårkväll vid 21 tiden har det pågått jordskalvsaktivitet rätt utanför Reykjanes, några kilomter mot SV från Reykjanesudden. Flere hundra skalv har registrarats, det största var 5,0 på Richterskalan och kom 25 minuter över två i natt.
Skalven har kännts i huvudstadsregionen.
Geologerna säger att detta är ett område där sådana jordskalvsserier förekommer regelbundet och att verksamheten inte är alarmerande för tillfället. Man räknar inte heller att detta är tecken på större jordskalv på Reykjanes. För några veckor sedan gick Vädertjänstens geologiavdelning ut med information om att ett stort jordskalv kan komma på Reykjanes, i området från Kleifarvatn och till huvudstaden, men att den serie som nu registrerats inte ger anledning att räkna med att det stora skalvet ska komma, i alla fall inte som en följd av det som nu pågår.

Men jag föler med och rapporterar om något mera skulle ske.

01.07.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

tisdag 23 juni 2015

Ånga ses vid Holuhraun - inget nytt utbrott

Ómar Ragnarsson, flygare, fotograf och massmediaman, m.m. flög över Holuhraun härom dagen och tog en fin bild över området. Där ser man bl.a. att ganska mycket ånga stiger upp från lavan, som kom upp i utbrottet 2014-2015. Du kan läsa mer om det i äldre artiklar här på denna blogg
Förklaringen är att vatten i älvarna från glaciären, främst Jökulsá, kommer i beröring med lava, som fortfarande är het. Nu under försommaren ökas vattenmängden p.g.a. att glaciären och snön på den smälter.
Det är alltså inte frågan om att vulkanutbrottet skulle börja på nytt. Inga tecken finns på ökad geologisk aktivitet för närvarande.
Ånga kommer upp från lavan i Holuhraun. Berget Herðubreið ses i bakgrunden. Foto: Ómar Ragnarsson från hans blogg.
23.06.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

måndag 13 april 2015

Liten sannolikhet för nytt utbrott i Holuhraun

Lavafältets utsträckning 84,5 kvkm sammanlagt
Foto: Jarðvísindastodnun HÍ.
- Det är liten sannolikhet för att vulkanutbrottet i Holuhraun börjar på nytt. Calderan i Bárðarbunga har slutat sjunka in och trycket i magmasystemet har sjunkit ned. Detta säger geologen Magnús Tumi Guðmundsson.
- Vi följer noga med utvecklingen fortsättningsvis och smältvatten kan ännu finnas under glaciären och därifrån kan komma flodvågor. Det är inte eller utestlutet att ett vulkanutbrott kan börja på nytt, eftersom detta är en förkastningsrörelse. Vid Krafla utbrotten, som pågick 9 år, började utbrott på nytt och på nytt. Skillnaden är dock att här i Holuhraun var utbrottet med anledning av att magma pressades ut ur calderan under Bárðarbunga.

13.04.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

lördag 4 april 2015

Vinterbilder från HoluhraunÓmar Ragnarsson, som är en duktig freelance journalist och fotograf flög igår över den nya Holuhraunslavan och tog några vinterbilder. Han har publicerat dem i sin blogg (länken här nedanför). Bloggen är på isländska, men bilderna är fina.
Utbrottet upphörde den 27 februari, men fortfarande är lavan varm och ånga stiger upp. På den tredje bilden ser man också Herðubreið, fjälldrottningen på Island.

http://omarragnarsson.blog.is/blog/omarragnarsson/entry/1685303/?fb=1

04.04.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

tisdag 17 mars 2015

Området invid Holuhraun öppnas

Det avstängda området vid Holuhraun. Det är lavafältet och området
mellan det och glaciären som fortfarande är skyddat.
Igår, den 16 mars 2015, beslöt myndigheterna av minska väsentligt det hittills avstängda området vid Holuhraun. Utbrottet upphörde i slutet av februari och nu bedöms det inte farligt längre att komma nära det nya lavafältet.
Själva lavafältet är fortfarande avstängt, liksom området mellan lavafältet och glaciären.
Därmed har allmänheten tillträde till området och kan se det senaste skapelseverket som Vår Herre har gjort här på ön. Området är dock svårtillgängligt för vanligt folk, som inte har superjeepar fram till början av sommaren. Främst p.g.a. snötäcket och vårsmältningen.
Holuhraun är i alla händelser den nyaste turistattraktionen på Island. Den kommer att vara populär i sommar.

Genom att klicka på kartbilden kan du se den i större format.

17.3.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

torsdag 5 mars 2015

Tom krater

Bild av kratern vid Holuhraun. Ármann Höskuldsson tog bilden igår. (www.mbl.is)
 
Nu efter att utbrottet upphört återstår en 70 m hög och 600-700 avlång krater. Ingen lava kommer upp längre, men lavan är ännu varm och gaser strömmar fortfarande ut. Vetenskapsmän for till området igår den 4 mars till att mäta gasutsläpp och att ta prover av lavan.
Vulkanologen Ármann Höskuldsson tog bilden här ovan, som är från www.mbl.is.

05.03.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

söndag 1 mars 2015

Utbrott under glaciärisen mycket sannolikt

Kristín Jónsdóttir
Bild: ruv.is
Fast vulkanutbrottet vid Holuhraun har upphört (se bloggpost om det), är sannolikheten för fortsatta vulkanutbrott från magman under Bárðarbunga fortsatt mycket stor. Det säger Kristín Jónsdóttir, chef för geologiska enheten vid Islands vädertjänst, i en intervju med TV-nyheterna igår.

"Det är uppenbart att Bárðarbunga har visat aktivitet. Det är aktivitet, som har seirekaraktär, och en period med ökad aktivitet i Bárðarbunga och därmed är det stor sannolikhet för att det kommer flere utbrott där som en följd av det", sade Kristín i TV-nyheterna, men sade också att det just nu är svårt att uttala sig om var eller när nästa utbrott kommer.

Utbrott under glaciären

Man måste beakta var Bárðarbunga är lokaliserad när man bedömer den framtida utvecklingen. "En stor del av vulkansystemet ligger under glaciär och därmed är sannolikheten stor för ett utbrott under is med de konsekvenser ett sådant utbrott har, dvs. asknedfall och flodvågor", säger Kristín vidare.
- Under de kommande åren kan det mycket väl komma några utbrott men såväl antalet som tidpunkterna är oklara för tillfället.

01.03.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

lördag 28 februari 2015

Vulkanutbrottet slutade den 27 februari 2015

Lava vid Holuhraun: Foto: RUV på Facebook. Lára Ómarsdóttir
Nu är det bekräftat från officiellt håll: Vulkanutbrottet i Holuhraun upphörde den 27 februari 2015 och hade då pågått i 181 dagar sedan den 31 augusti 2014.
Jag skrev igår här på bloggen att utbrottet sannolikt är över, vilket alltså visade sig vara korrekt. De sista tecknen på vulkanisk aktivitet kunde konstateras på morgonen den 27 febr. Detta utbrott har varit lokaliserat på bästa tänkbara plats, dvs. utanför glaciärisen och på en höglandsplatå där inga konstruktioner finns. Därmed är de materiella skadorna obefintliga, förutom att en fjällväg i sanden delvis har begravts under lavan, men den kan man enkelt bygga om i sommar, eftersom där är bara sandmarker.
En intressant uppgift är att vulkanolog Ármann Höskuldsson uppgav i början av utbrottet att han förutspår att utbrottet upphör 3 mars 2015. Han hade räknat ut det från antaganden om hur stor magmabehållaren beräknades vara under Bárðarbunga. Hans beräkningar visade sig alltså stämma ganska bra.
Även om det egentliga vulkanutbrottet har upphört, så strömmar fortfarande giftiga gaser ut från kratersprickan, eller -dalen, som man rätteligen kan kalla området nu. Denna vulkandal ses väl på bilden här nedan.
Vetenskapsmännen avser att fortsätta att följa med markrörelser i Bárðarbunga och hur calderan fortsätter att röra sig. Bottnen på den sjunker fortfarande ned, även om det är mindre än när vulkanutbrottet pågick.

Utbrottet i siffror

Foto: Gísli Gíslason, Norðurflug, Mbl.is på FB
Detta utbrott är det största lavautbrottet sedan 1784, då de s.k. Skaftáreldarna pågick och producerade upp till 10 ggr mera lava än detta utbrott i Holuhraun. Lavan har brett ut sig på ett ca 85 kvadratkilometer stort område och volymen beräknas till 1,4 kubikkilometer.
Oroligheterna i området började den 16 aug 2014 med jordskalv i Bárðarbunga. Lavan kom inte rakt upp i kratern (calderan), utan sökte sig mot nordost. Två veckor seenare kom lavan upp genom markytan i Holuhraun, först i det kortaste utbrottet som förekommit på Island, 4 timmar pågick det, den 29 aug. Det riktiga utbrottet började den 31 aug tidigt på morgonen.
Statistik:
Började den 31.08.2014
Slutade den 27.02.2015
Pågick i 181 dagar
Lavafältet är 85 kvkm
Lavan är som tjockast ca 40 m
Medeltjockleken är 10-14 m
Volymen av lavan är ca 1,4 kubikkilometer.

28.02.2015
Per Ekström
per@per.isfredag 27 februari 2015

Vulkanutbrottet över?

Det är uppenbart att vulkanutbrottet i Holuhraun är över, exakt sex månader efter att det började den 31 augusti 2014. Officiellt har man inte förklarat att så är fallet, men webb-kameran visar ingen aktivitet. Lavan är visserligen varm ännu och ingen snö samlas på den. Det kan man se tydligt på bilden här till vänster, som är tagen av Milas webb-kamera.

Detta utbrott är det största lavautbrottet på Island sedan 1784 och över en kubikkilometer av lava har strömmat upp från jordens inre. Lavafältet täcker 85 kv.kilometer av landet och är som jag skrivit förut ungefär hälften av Jomala kommuns areal.

Jordskalvsaktiviteten har gått ned och inga stora utbrott (över 3 på Richter) har förekommit de senaste dagarna.

Nu återstår att se om Bárðarbunga tänker vila sig och somna in ett tag, eller om det fortfarande finns krafter under den som kan trycka upp lava på någon annan plats.

27.02.2015
Per Ekström
per@per.is


Länk till Milas webb-kameror:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

söndag 22 februari 2015

Är utbrottet snart över?

Det är ganska väntat att vulkanutbrottet i Holuhraun planar ut. Det har nu pågått i snart sex månader. Vetenskapsmännen beräknar att magman som flödar ur magmabehållaren under Bárðarbunga är 25 - 30 kbm per sekund och naturligtvis avsevärd ännu. Men om man ser hur stort flödet var i början, dvs. i slutet av augusti och i september, då är det klart att det är en bråkdel. Man beräknade då att flödet var mellan 100 och 200 kbm per sekund.
Det synliga utbrottet i kratersprickan är minimalt nu och lavafältet växer inte märkbart längre.
Vetenskapsrådet höll sitt senaste möte fredagen den 20 februari. Man konstaterar att utbrottet pågår ännu, men är betydligt mindre och har minskat väsentligt i omfattning i februari.
Men man avskriver inte utbrottet. Tvärtom man vidhåller fortfarande att några scenarier är tänkbara:
  • Vulkanutbrottet i Holuhraun fortsätter så länge som kraternbottnen i Bárðarbunga calderan fortsätter att sjunka. Utbrottet kan pågå i några månader än.
  • Nya vulkansprickor öppnad söder om nuvarande plats, dvs. i Dybngjujökull och under glaciären. Det skulle förorsaka asknedfall och glaciärlöp, dvs. smältvatten forsar ned i glaciärälvarnas älvfåror.
  • Utbrott i Bárðarbunga. Ett sådant utbrott skulle smälta stora mängder is och förorsaka omfattande asknedfall.
Men det mest sannolika nu är att utbrottet planar ut och upphör inom några veckor. Flere initierade vetenskapsmän, bl.a. prof. Magnús Tumi Guðmundsson och vulkanolog Ármann Höskuldsson har sagt att utbrottet planar ut och slutar inom den närmaste framtiden.
Höskuldsson räknade redan i höst ut att utbrottet skulle upphöra i mars och Guðmundsson säger att utbrottet är över före sommaren.
Men de framhåller att det omöjligt att förutspå hur naturen beter sig. Höskuldsson säger bl.a. i en intervju med mbl.is att detta är ett utbrott i en förkastningsspricka och sådana utbrott kan pågå många år.
Men det skulle nog förvåna om inte utbrottet är över inom några veckor.
Jordskalvsaktiviteten i området har också minskat väsentligt.

Idag är ingen sikt på området p.g.a. snöoväder. så webbkamerorna visar inget. Här är länk till en webbkamera:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

22.2.2015
Per Ekström
per@per.is

torsdag 19 februari 2015

Vulkanutbrottets kraft minskar

Vulkanutbrottet vid Holuhraun, som snart pågått i sex månader, minskar nu i kraft. Det stora och jämna lavaflödet upp ur den ca 500 m långa vulkansprickan har nu minskat och enligt de senaste bilderna kommer lava bara upp ur några småkratrar.
Geologen Magnús Tumi Guðmundsson säger att det inte längre är fråga om ett stort utbrott. - Det är svårt att säga när utbrottet upphör, säger han.
Också jordskalven i Bárðarbunga har minskat.
- Det är inte längre fråga om något stort utbrott. Det är troligt att denna utveckling fortsätter och då är utbrottet över före sommaren, säger Magnús Tumi.

19.02.2015
Per Ekström
per@per.is

måndag 2 februari 2015

Om vulkaner på Island - Vetenskapens värld

Ikväll den 2 feb berättade Vetenskapens Värld i SVT2 om vulkanutbrott och geologi på Island. Inslaget berättar om utbrottet i Holuhraun, men också om hotet från vulkanerna.
... Ett stort utbrott med förödande konsekvenser kommer förr eller senare på Island. "Det är bara en tidsfråga innan nästa stora utbrott kommer".
Du kan titta på programmet i SVT play. Inslaget börjar 32:45 in i programmet.

Programmet finns på SVTPlay till 24 juni 2015:
http://www.svtplay.se/video/2641389/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-32.2.2015 - 21:00

Per Ekström
per@per.is

söndag 25 januari 2015

Vulkanutbrottets kraft minskar

Bild från NASA, 24.1.2015 kl. 11:05.
Vulkanutbrottet i Holuhraun pågår fortfarande och har gjort det snart i fem månader. Nu säger vetenskapsmännen att kraften i utbrottet minskar sakta mak. Kratern Baugurs kanter är ca 80 m höga och man ser inte lavafloden längre från marken, men väl från luften och lavaflödet är betydande. Lavan rinner mot nordost, till stor del under lavaytan i underjordiska kanaler. Rödglödande lava kommer upp till ytan i det noröstra hörnet av lavafältet, som nu är ca 85 kvkm stort.
Bilden här till vänster är tagen i går, den 14 jan, kl 11:05 lokal tid. Bilden är från Jarðvísindastofnun vid Islands Universitet och är tagen av statelliten EO-1 (NASA).

Jordskalven i Bárðarbunga färre

Jordskalvsfrekvensen i Bárðarbunga, där calderan sjunker och som är "pumpen" som pumpar upp lava till ytan, har minskat. Det är nu över två veckor sedan det senaste skalvet över M5. Också de skalv som är över M3 har minskat den senaste månaden. I skrivande stund är det senast stora skalvet M4,6 den 24 jan kl. 07:25 lokal tid, dvs. i går morse.

Utbrottet kan pågå i några månader ännu

Geologiprofessorn Magnús Tumi Guðmundsson säger att utbrottet kan pågå i månader än. - Visserligen har kraften avtagit och lavaflödet ur Bárðarbunga är nu ca 60 kbm per sekund, vilket är en fjärdedel av det som det var i början av utbrottet, säger professorn enl. RÚV, islands nationella radio.
 

Länkar

Man kan fortfarande följa utbrottet live via denna länk. Idag är det oväder på Island, så sikten är inte den bästa.
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/
 
 
25.1.2015 - 12:00
Per Ekström
 
 

onsdag 14 januari 2015

Holuhraun nu och i september

Detta otroliga vulkanutbrott har pågått oavbrutet och med stor kraft sedan den 31 aug 2014. Eftersom lavan kommer direkt upp till markytan på glaciärfritt område så har det utvecklats till ett rent lavautbrott. Och ett stort sådant. Det räknas till det största lavautbrottet på Island sedan 1783-84. NASA har också räknat ut att detta utbrott har utvecklat mera värmeenergi än något annat utbrott under den tid det pågått.

Intressant kan vara att se hur lavafältet har vuxit. NASA har publicerat två satellitbilder på webben.
Här är länken: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=85031&src=eoa-iotd
Klicka på länken eller på bilderna här nedan så får du se bilderna i större format.

Detta är hur lavafältet såg ut den 6 sep 2014. Vulkanutbrottet har här pågått en vecka.
Och detta är lavafältet den 3 jan 2015. Lavafältet uppgår nu till nästan 85 kvadratkilometer. Den aktiva kratern har 70-80 m höga kraterväggar och är avlångt, ca 500 m. Flödet av lava är fortfarande mycket stort och rinner sedan ut från kratern och in under lavans yta i underjordiska kanaler, som troligen kommer att bilda långa grottgångar när utbrottet upphört. I den nordvästra delen av klavafältet tränger lavan upp till ytan och ses som glödande materia.

Vetenskapsrådet räknar fortfarande med att utbrottet kan utvecklas på tre olika sätt. Se min blogg post om det.

Titta gärna in på webb-kameran: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/
(ses bra när det är dagsljus och gott väder).

Jordskalven fortsätter i Bárðarbunga och calderan sjunker fortfarande i avsvärd takt.
Vädertjänstens jordskalvsrapportering här:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/

14.01.2015 - 19:45
Per Ekström
per@per.is

torsdag 8 januari 2015

Holuhraunsutbrottet pågått mer än fyra månader

Utbrottet större än man anar

Utbrottet har pågått oavbrutet sedan den 31 augusti. Den 29 augusti kom ett utbrott som varade i fyra timmar och var en sorts förebåd om det stora utbrottet, som nu pågått som sagt i mer än fyra månader. Under den tiden har en oavrbuten lavaflod strömmat upp till markytan, uppskattningsvis över en kubikkilometer av lava.
Lavaområdet täcker nu över 80 kvadratkilometer, dvs. hälften av Jomala kommuns (på Åland) areal och lika stort som Tingvallasjön för dem som känner till den.
Det goda i sammanhanget är att utbrottet är mitt på höglandet, men utanför glaciärområdena. Utbrottet medför därför, åtminstone som läget är nu, liten skada i naturen och nästan ingen skada på vägar och konstruktioner. Den enda besvärligheten är gasföroreningen, främst svaveldioxid, som kommer ut från utbrottet. Men i alla fall under de senaste månaderna har vindarna blåst kraftigt och gasföroreningen har till stor del blåst ut till havs.

Utbrottet är om man ser till lavamängden, det största sedan Skaftáreldarna 1783-84, då drygt 500 kvadratkilometer lava rann ut över landet mellan Mýrdalsjökull och Vatnajökull.

Enkelt att följa med utbrottet

Det är enkelt att följa med utbrottet. På länken här finns webbkameror som visar utbrottet i direktsändning. I skrivande stund ses väl till utbrottet:
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

Man kan också följa med jordskalven i vulkanen Bárðarbunga, där vulkanens stora centralkrater (caldera) sjunker ned jämt. Det antas att det förklaras av att lavan kommer från magmabehållaren under kratern och kommer upp vid Holuhraun. Vädertjänstens har on line rapportering av jordskalv i området:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/
Nästan dagligen förekommer jordskalv över M4 och senast idag rapporterades ett skalv på M5,1.

8.1.2015
Per Ekström
per@per.is

Besökare