torsdag 17 november 2016

Lugnt på vulkanfronten

Sedan mitt senaste inlägg har det varit lugnt beträffande Islands vulkaner och på jordskalvsfronten.
Katla har varit lugn i oktober och hittills i november.
Hekla visar heller inga tecken på utbrott och Barðarbunga ligger lågt.
Det enda noterbara beträffande jordskalv är en serie av skalv just norr om Grímsey, men alla små.

En serie småskalv ca 10 km norr om Grímsey
Grimsey ligger i ett känt jordskalvsbälte och de senaste dagarna har en serie skalv förekommit där, alla relativt små. Grímsey är vid den svarta triangeln på kartbilden här till vänster (i mitten just ovaför 66,5 gr. N). Den röda punkten är det senaste skalvet som var 2,2 på Richter.

Här i denna länk kan man se detaljerade uppgifter om de senaste skalven:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/tjornes-small/#view=table

17.11.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

lördag 1 oktober 2016

Katla håller sig lugn - varningsnivå införd

http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/myrdalsjokull/
Vulkanen Katla har hållit sig lugn det senaste dygnet. Några medelstora jordskalv kom senaste natt, men ingen vulkanisk aktivitet kan ännu skönjas.
Myndigheterna införde s.k. varningsnivå och man har stängt av vägen in till Sólheimajökull, som är en populär plats som turisterna gärna far till. Där kan man se en tunga av Mýrdalsjökull komma ned. Den heter Sólheimajökull.
Man befarar, om ett vulkanutbrott kommer, att smältflod kan komma ned ur glaciären.

Här intill är en jordskalvskarta från den isländska vädertjänsten.

Man kan följa med Katla genom denna webbkamera:

http://www.livefromiceland.is/webcams/katla/

Jag följer med och rapporterar om något mera händer i samband med Katla.
Du kan läsa mera om Katlas historia på den här länken:
http://www.per.is/html/geologi.html#Katla

01.10.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is


fredag 30 september 2016

Katla mullrar

www.vedur.is
Vulkanen Katla, som ligger mitt under Mýrdalsjökull, har mullrat den senaste tiden. I natt var en serie jordskalv på litet djup i den s.k. Katla calderan. Det största skalvet var 3,6 på Richter kl 04:41 och föregicks av ett lite mindre bara en minut tidigare.
Ökad aktivitet har varit de senaste dagarna och den har inte varit så stor sedan 2011.
Vädertjänstens geologiska avdelning höjde sin beredskap i natt och satte några tjänstemän i beredskap.
Skalven är grunda, vilket tyder på att de härrör från geotermisk aktivitet snarare än vulkanisk aktivitet.

Katla 1918

Katla hade sitt senaste utbrott år 1918 och brukar ha utbrott med intervaller på 60 - 80 år. Ett mindre utbrott under glaciären förekom troligen för några år sedan när en flodvåg kom ner i Múlakvísl och spolade bort en landsvägsbro och en del av ringvägen. Men det utbrottet nådde aldrig upp till ytan av glaciären.
Nu kan man inte märka några tecken på ett förestående vulkanutbrott i Katla.

Jag följer med och rapporterar om aktiviteten ökar eller läget förändras.

30.9.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

tisdag 12 juli 2016

Hekla - vulkanen som är under uppsikt

Vulkanen Hekla på södra Island är under ständig bevakning och uppsikt. Den hade senast utbrott år 2000 och bedöms vara klar för nästa utbrott. Av den anledningen har den isländska vädertjänsten, "Veðurstofa Íslands", systematiskt byggt upp bevakningssystem och instrument för att följa med vulkanen. Målsättningen är att kunna ge förvarningar om ett utbrott skulle vara på kommande.

Hekla i juli 2016
Hekla kan dock få utbrott med nästa ingen förvarning.
Vulkanen är ett mycket populärt vandringsmål och om ett utbrott kommer med ingen eller mycket kort förvarning är alla de som är på vulkanen eller i dess närhet i stor fara.
I bevakningssystemet ingår också alarmrutiner, t.ex. så att man kan skicka sms till alla mobiltelefoner som befinner sig på eller i närheten av vulkanen.
På Island finns ca. 30 aktiva vulkaner, varav Hekla räknas till en av de aktivaste.
Med olika mätningar har man kunnat konstatera att trycket under Hekla stiger hela tiden. Markytan stiger och marklutningen från Hekla, t.ex. vid gården Næfurholt gjorde man i juni i år mätningar av denna lutning och beräknade att den överstiger det som var för utbrottet år 2000. Någon gång mellan åren 2007 och 2009 nåddes samma lutning som var före utbrottet år 2000.
I Morgunblaðið är en intervju med hotellchefen på hotell Leirubakki, som ligger kort väster om Hekla. - Alla dagar kommer folk hit och frågar om hur man kommer upp på Hekla och folket verkar inte bekymra sig det minsta om faran, säger hotellchefen.

Här är en sammanfattning om Heklas utbrott och historia under den tid Island varit befolkad:
Hekla

12.07.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

fredag 4 mars 2016

Tidigare okända vulkanutbrott 2014

Islands Universitets geologiska institution har analyserat data från rörelser i jordskorpan i inledningsskedet av Holuhraunsutbrottet aug 2014 - feb 2015 och kommit till slutsatsen att fyra vulkanutbrott föregick det egentliga utbrottet i Holuhraun. Det skedde i augusti 2014 några veckor och dagar före det egentliga utbrottet inleddes den 31 aug.

Den som följde med rapporteringen (bl.a. här på min blogg den 23 aug 2014) före det egentliga utbrottet såg nyheter om att vulkanutbrott hade börjat under glaciären vid Bárðarbunga, men geologerna avfärdade detta några dagar senare. Men nu har man konstaterat att utbrott verkligen förekom under glaciären och förklarar varför kratern i Bárðarbunga sjönk ned så mycket. Man räknade med att om det var utbrott så skulle smältvatten från glaciärisen ses i glaciärälvarna, vilket inte skedde. Förklaringen är att vattnet antagligen sökte sig ned genom jordskorpan i de sprickor som bildades när kraterbottnen sjönk ned.

Kartskiss från Islands Universitets
Geologiska Institution
Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geologi vid Islands Universitet, säger i en intervju med den isländska TV-station Stöð 2, att "det är helt klart att det förekom vulkanutbrott under glaciären, troligen på fyra platser i denna händelseutveckling när magmatunneln bildades från Bárðarbunga och norrut mot Holuhraun".

Tre utbrott kom i Dyngjujökull, som är den nordliga utlöparen från Vatnajökull, och ett kom strax sydost om calderan i Bárðarbunga där som cirklarna är inritade nedanför calderan i skissens nedre vänstra hörn.

De jordskalv som förekommit de senaste dagarna är mest troligen p.g.a. att calderan ännu sjunker ned, snarare än att ett nytt utbrott är nära förestående.
"Min uppfattning är att dessa skalv troligen inte är tecken på att vulkanen förbereder sig för ett nytt utbrott i den närmaste framtiden. Sannolikt dröjer det något länge innan ett nytt utbrott kommer. Men vi kan aldrig ta något förgivet. Vi ska följa noga med om förändringar kan konstateras", säger prof. Magnús Tumi Guðmundsson i intervjun med Stöð 2.

04.03.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

torsdag 3 mars 2016

Bárðarbunga vaknar?

Jordskalvskarta från vedur.is
Under de senaste dagarna har calderan vid Bárðarbunga uppvisat viss aktivitet. I kratern har jordskalvsaktiviteten ökat och i går, den 2 mars, var tre skalv på över 3 på Richter-skalan. Det första skalvet över 3 kom klockan 00:34 och sedan kom två skalv tätt inpå varandra kl 10:05. De var 3,3 resp. 3,6 på Richter.
Geologerna har dock inte sagt att dessa skalv skulle vara tecken på ett förestående vulkanutbrott. Men troligen är det fråga om magmarörelser under jordskorpan, liksom var fallet sensommaren 2014 före vulkanutbrottet i Holuhraun.

03.03.2016
Per Ekström
per@per.is

Besökare