tisdag 29 september 2015

Vattenflöde ut Östra Skaftárketillinn

Karta över västra Vatnajökull och Skaftá.
Bild: Skärmdump från www.mbl.is
Ett s.k. hlaup [uttalas: hlöip] (flod) har börjat ur Vatnajökull. I den västra delen av Vatnajökull finns två vattenbassänger under glaciären, på isländska kallas de "katlar" (kittlar). De kallas "vestri" og "eystri ketill" (de röda märkena på kartan här till vänster). Regelbundet när de har fyllts upp av smältande is under glaciären från jordvärme, bryter vattnet sig igenom och s.k. hlaup, eller en sorts flodvåg kommer ner i glaciär älven, som heter Skaftá.
I morse kunde vädertjänstens geologer meddela att man sett att glaciärytan sjunkit dramatiskt vid den östra vattenbassängen och därmed var man säker på att ett nytt hlaup hade börjat. De tar dock flere timmar innan vattnet kommer fram under glaciären. Det är ca 40 km till glaciärkanten. Första då kan man beräkna vattenflödet, men det brukar komma upp i 1400 kbm/s vid sådana hlaup.
Grafen här nedan visar hur isens yta sjunkit ned de 2 - 3 dygnen.

Höjdkurva vid glaciärbassängen "Eystri ketillinn". Skärmdump från www.vedur.is
 
Ett sådant hlaup förekom senast ur denna bassäng år 2010. Normalt brukar det ta 2 - 3 år mellan händelserna. Man har för länge sedan sett att bassängen är fylld, så detta hlaup kommer inte helt oväntat. För något år sedan kom ett litet hlaup ur den västra bassängen.
Det kan dröja 1 - 2 dygn innan vattnet kommer ned til bebyggda områden. Hlaup ur den östra bassängen är oftast större än ur den västra.
Myndigheterna har varnat folk att röra sig nära utflödesplatsen vid glaciärkanten, eftersom vattnet innehåller mycket av svavelvätgas. Man räknar inte med att vattenfloden ska skada vägar och konstruktioner, men vattnet kan flöda upp på fjällvägen vid Hólaskjól och några andra privata vägar.
Jag ska rapportera om något mera av intresse sker.

29.09.2015
Per Ekström
per@per.is

Besökare