söndag 28 september 2014

Snö, is och eld

I dag, söndagen den 28 sep 2014, har Kung Bore lagt ett vitt täcke av snö över vulkanområdet i Holuhraun. Snö, is och eld möts i utbrottet.
Det ses väl med webbkameran från Mila:
Vinterlikt över Holuhraun och vulkanutbrottet
Länken: http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/

Vulkanutbrottet

Vulkanutbrottet fortsätter med samma kraft och de senaste dagarna. Det är fortfarande ett rent lavautbrott och lavafältet växer närmast kratrarna, där som lavan kommer upp. Utbrottet är fortfarande helt utanför glaciären  och ingen aska bildas. Men, som sagt, omgivningen har aningen ändrat karaktär med den snö som fallit i området. Denna snö ger också möjlighet att bättre se hur mycket av småpartiklar kommer upp i utbrottet och lägger sig på snön.
En stor mängd giftiga gaser kommer upp, mest svaveldioxid. Gasutsläppet sprider sig över Island, till olika delar beroende på vindriktningen.

Jordskalven i Bárðarbunga

Trenden den senaste tiden är att antalet jordskalv minskar och är mest koncentrerade till calderan i Bárðarbunga.
Dock är de skalv som förekommer fortfarande relativt kraftiga. De största är drygt M5 på Richter.
Calderan forstätter också att sjunka, ca 50 cm per dygn.


28.09.2014 - 11:15
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare