tisdag 9 september 2014

Vulkanutbrottet - dag 10

Lavaflöde. Foto: Jarðvísindastofnun HÍ
Vulkanutbrottet fortsätter med samma kraft som de senaste dagarna. Lavaflödet fortfarande omfattande och nu säger geologerna att detta lavautbrott är det största sedan 1800-talet.
De goda nyheterna är fortfarande att lavan strömmar ut på glaciärlöst land och relativt plant. Lavan fortsätter att fylla upp i älvfåran för Jökulsá och älvens vatten, som är smältvatten från glaciären, söker sig längs med lavan österut. Inga lavaexplosioner har ännu setts när lavan kommer i beröring med vattnet.
Pseudokratrar bildas när lava rinner ut i vatten. Exempel på det finns runt om på Island, bl.a. de s.k. Skútustaðakratrarna vid Mývatn. Men än har man inte sett sådana bildas i detta utbrott. Troligen måste kraftigare lavaflöde komma för att det ska ske.

Mesta oron för dagen är att utbrottet spyr ut ganska mycket av giftiga gaser, framförallt SO2, dvs svaveldioxid, som förvandlas till svavelsyra när ämnet blandas med vatten, som kan ske i lungor hos människor.
Vetenskapsmännen, som är i området, bär alltid gasmätare och gasmasker med sig och har vid upprepade tillfällen i dag och i går varit tvungna att dra sig undan när vindriktningen ändras i kring den heta lavan.

I dag har inga stora jordskalv registrerats hittills och ingen rapport har publicerats om fortsatt förkastningssänkning i Barðarbungacalderan, som har sjunkit över 18 m under den tid som aktiviteten pågått, från den 16 augusti.

09.09.2014 - 19:00
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare