måndag 8 september 2014

Utbrottets nionde dag: Jordskalv och Barðarbungakratern sjunker

På utbrottets nioende dag kan följande rapporteras:
  1. Sedan midnatt har 6 jordskalv större än 3 på Richter rapporterats, det största 5,0 kl. 14:47. De stora skalven är flest vid Barðarbunga calderan.
  2. Lavaflödet är fortfarande stort (100-200 kbm/s) i vulkankratrarna i Holuhraun. Det talas nu om att detta utbrott är ett av de största lavautbrotten sedan 1800-talet. Lavan har nu nått ut i Jökulsá och älven rinner nu runt lavan till öster och har ännu tillräckligt utrymme. Om lavan fortsätter att strömma ut i älvfåran kan älven dämmas upp.
    Lavan täcker nu närmare 20 kvkm stort område, men breder fortfarande ut sig på slättlandet vid Holuhraun.
  3. Calderan vid Barðarbunga har sjunkit ned ca 18,5 m sedan jordskalven började den 16 aug. Man mätte fördjupningen i glaciären i dag. Detta är ca 2,5 m ytterligare ned från den förra mätmingen i går morse. Även om detta är den största sänkning man sett sedan mätningar inleddes i mitten på 1900-talet, så är många exempel på större förkastningssänkningar, t.ex. Askja kratern sjönk över 200 m år 1875.
Här nedan är den kartskiss som Unis geologiska institut publicerade i dag och som visar hur mycket kraterns (calderans) yta har sjunkit sedan 16 aug.


08.09.2014 - 21:45
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare