onsdag 17 september 2014

99% sannolikhet för att annat vulkanutbrott

Bild: Jarðvísindastofnun HÍ / Facebook
  Freysteinn Sigmundsson
Vulkanutbrottet vid Holuhraun forstätter, men kraften verkar minska och vetenskapsmännen bedömer det som sannolikt att detta utbrott upphör inom några dagar.

"Detta är bara början"

Jordskalvsexperten Ármann Höskuldsson säger att det är troligt att det pågående utbrottet upphör inom några dagar. "Det är 99,9% sannolikhet att det kommer ett nytt utbott. Det här är bara början", säger han.
Enda frågan är när och var. De flesta skalven är nu under Dyngjujökull, som inte är bra. Man hoppas att ett nytt utbrott hellre skulle komma på slätten norr om Vatnajökull.
Det är heller inget som säger att det inte kan komma ett utbrott i Bárðarbunga. Det är troligt att det samlas magma i behållaren under Bárðarbunga. Calderan sjunker med ca 50 cm per dygn och det finns olika teorier varför.
En teori är att magma läcker ut ur behållaren och calderabottnen sjunker. En annan är att det strömmar upp så mycket magma i behållaren att den utvidgas och därför sjunker "bottenkorken" ned när kanterna runt calderan spricker upp.

Gaser bekymrar än befolkningen

Utströmmande gaser från vulkanutbrottet, främst svaveldieoxid (SO2) förorsakar ännu problem för befolkningen norr och öster om utbrottsplatsen. Om vindarna vänder, som är sannolikt de nästa dagarna, kan gaserna läggas över hela Island.

17.09.2014 - 16:15
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare