lördag 30 augusti 2014

Utbrott i Barðarbunga mer sannolikt nu än tidigare

Jordskalv de senaste 48 timmarna www.vedur.is

Vetenskapsmännen inom Almannavarnir (Befolkningsskyddet) höll möte i dag. Då kom det fram att man bedömer det mera sannolikt nu än tidigare att ett vulkanutbrott kan komma i Barðarbunga. Jordskalvsaktiviteten är fortfarande mycket stor i området. De senaste 48 timmarna har över 2200 skalv förekommit, varav 16 över 3 på Richter. Det största av dem var 5,4 och kom i morse kl. 07:03. I dag (30.8.) har över 1100 skalv förekommit.

GPS mätningar visar att lodrätta rörelser i jordskorpan fortsätter i den norra delen av Vatnajökull.

För fortsättningen tecknar vetenskapsmännen upp några alternativ:
  • Inflödet av magma stoppar och inget ytterligare utbrott kommer.
  • Den underjordiska magmakanalen når upp till ytan och utbrott kommer norr om Dyngjujökull (utanför Vatnajökull. Ingen flodvåg befaras då.
  • Ett utbrott kommer under Dyngjujökull helt eller delvis, dvs. sprickan är både under is och på islöst område. Då kommer smältvattnet att bilda en flodvåg i Jökulsá, som rinner norrut.
  • Ett utbrott i Barðarbunga, som kan innebära sprängutbrott och askmoln och flod i någon av de älvar som ligger norrut, västerut eller söderut.
Den underjordiska magmakanalen har inte förlängts norrut de senaste dagarna.

30.8.2014
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare