tisdag 16 december 2014

Om magmatunneln vid utbrottet

Några vetenskapsmän har sammanställt en artikel i tidskriften Nature om den 45 km långa bergtunneln som magman vid vulkanutbrottet i Holuhraun bildade i den första fasen av utbrottet.
Huvudförfattare är geologen Freysteinn Sigmundsson vid Jarðvísindastofnun HÍ (Islands Universitets Geologiska Institut), men totalt har 37 vetenskapsmän från olika institutioner medverkat vid undersökningarna. Enligt rapporter i de isländska massmedierna ger rapporten en helt ny bild av hur magman strömmade fram i berggrunden och bildade denna långa underjordiska tunnel. I artikeln som du kan komma till med länken "Nature" här på första raden i texten, finns detaljerade diagram och figurer som vetenskapligt beskriver det som vetenskapsmännen kommit fram till.

Med hjälp av GPS mätningar, våglängdsmätningar från satelliter och jordskalvsmätningar har man kunnat bygga upp en modell om händelseförloppet när magman trängde sig fram igenom jordskorpan.

Undersökningen ger ökad förståelse beträffande händelseförloppet. Rapporten beskriver hur magmatunneln kunnat bli så lång med lodrätt magmaström som bygger upp tryck i tunnelns ända och övervinner där motståndet. Tunneln bildades i huvudsak under de två första veckorna av händelseförloppet. Tunneln är ca 45 km lång och i medeltal drygt 2 m bred och öppnas mest på 1,5 km djup i jordskorpan. Totalvolymen för tunneln är ungeför en halv kubikkilometer.
Modellen beskriver tunnelns riktining, som är mycket varierande och onormal. Detta sammanhänger med samspelet mellan landskapets utformning och spänningen i jordskorpan p.g.a. kontinentalplattornas röresler.  Magman stötte ständigt på motstånd på sin väg mot Holuhraun, det lodrätta flödet stoppades tidvis och trycket steg i tunnelns ända. När tillräckligt tryck hade byggts upp bröts motståndet ned och en ny del av tunneln bildades. Närmast Bárðarbunga var det mest landskapet som styrde utvecklingen, medan längre bort var det mera spänningen i jordskorpan som hade mesta inverkan.

Utbrottet har nu pågått i 3 1/2 månad och visar inga tecken på att upphöra. I går (15 dec) kom ett skalv på M5,4 i Bárðarbunga. Skalvet känndes i Akureyri på norra Island.

Här till vänster en kartbild av lavafältet, som nu är 78,6 kvkm. Tillväxten i yta är mindre än förut, men i stället byggs fältet upp i volym och blir högre. De gula och oranga områdena på kartbilden är de nyaste uppfyllningarna.
En del av vägen "Gæsavatnaleið" ligger under lavan och man kan se att älvens "Jökulsá" flodbädd har lagts under lavan. Älven har flyttat sig till öster och flyter nu vid lavafältets östra kant. Än har ingen lagun bildats, men det kan ske om lavan fyller mera upp i älvfåran.

Här är några intressanta länkar:
Webbkameror:  http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga/
http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/
Vädertjänstens jordskalvsrapportering:
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/vatnajokull/

16.12.2014 - 18:00
Per Ekström
per@per.is
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare